Zatupitelstvo vzalo na vědomí žádost právních zástupců rodiny Tugendhatovy o bezúplatné vydání uměleckého díla architekta Ludviga Miese van der Rohe. Spolu s vilou by rodina měla získat i blízké pozemky.

Zastupitelé o převodu rozhodli, i když radní byli původně proti. Radnice především měla námitky proti tomu, že Tugendhatovi na jedné straně žádali město o vydání, na druhé současně zpochybňovali převod vily ze státu na Brno. Primátor Roman Onderka tvrdil, že v tom případě se pozůstalí měli obrátit na stát a ne na město.

Potomci žádají o navrácení objektu na základě zákona o nápravě majetkových křivd způsobených holocaustem. Židovská rodina Tugendhatů své brněnské sídlo ale opustila ještě před tím, než hitlerovské Německo obsadilo celé Československo. [celá zpráva]

Vila je na seznamu UNESCO

Vila je jednou z nejvýznamnějších architektonických památek funkcionalismu Stavba byla v roce 2001 zapsána mezi památky UNESCO. Ten byl ochoten přispět i na rekonstrukci. Vilu Tugendhat navrhl mezi světovými válkami v roce 1928 známý německý architekt Ludwig Mies van der Rohe.

Vila potřebuje generální opravu. Ta ovšem nebyla dosud zahájena, i když se už uskutečnilo výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace. To však zrušil antimonopolní úřad a loni spor skočil u soudu. [celá zpráva]