Jedna z udílených rad proto zní: "Není běžné sedat si v dopravních prostředcích vedle sebe (pokud to není nutné), držet se těsně u sebe při chůzi, držet se a sahat na sebe při konverzaci. Zvláště to platí o kontaktu muže se ženou."

Nechtějí-li cizinci našince vyplašit, měli by s nimi podle příručky mluvit zhruba na metrovou vzdálenost a dívat se mu do očí. Text poradí i v tom, o čem se vlastně s Čechy bavit: "Obecně se doporučuje volit přednostně takové téma hovoru, které nevyvolává názorové střety, nevyžaduje zaujetí vyhraněných postojů, například pokud jde o politiku, náboženství."

Za úniková témata k hovoru jsou považována počasí, rodina a děti. Naopak příručka varuje před pomlouváním, užíváním sprostých slov a skákáním do řeči, což prý Čechům vadí.

Ženy a muži jedí společně

Cizinci se navíc také dozvídají, že řada Čechů zahajuje pracovní den dříve než jinde v Evropě. "V mnoha dělnických profesích začínají pracovat mezi 6. a 7. hodinou," píše se v publikaci. Následuje rozpis běžného dne. "Většinou se podává oběd v době od 11.30 do 13.30, večeře od 18 do 20 a spát se chodí mezi 22. hodinou a půlnocí."

Autoři příručky myslí i na lidi přijíždějící do Česka z kulturně zcela odlišných regionů. Několikrát je upozorňují třeba na úplnou rovnost pohlaví v ČR. "V české společnosti sedí muži i ženy u stolu společně," uvádějí.

V publikaci nechybějí ani instrukce, jak používat příbor a co s ním udělat, když strávník dojí či bude ještě jíst. Zásadně se přitom nedoporučuje vydávat u stolu jakékoli hrdelní zvuky.

Cizinců v ČR přes 310 tisíc

Brožura nazvaná Informační publikace pro cizince v ČR vyšla v češtině, ruštině, ukrajinštině, vietnamštině a angličtině v nákladu 21 tisíc kusů. Autoři na téměř 90 stranách mj. shrnují postupy: při jednání na úřadech, lékaře a při hledání práce či jak říci ne korupci. Publikaci rozdávají od konce loňského roku cizinecká policie, úřady práce a neziskové organizace.

V ČR podle posledních statistik žilo ke konci září přes 310 tisíc cizinců, což je téměř 2,5 procenta obyvatel republiky. Vedou Ukrajinci, následovaní Slováky, Vietnamci, Poláky a Rusy. Jako místa k pobytu volí nejčastěji Prahu a Karlovy Vary.