"Zvíře k řece zahnali zřejmě volně pobíhající psi. Srna vběhla na led u břehu a po něm sklouzla do vody. Nemohla se dostat ven a proto byla nucena doplavat k výtoku kanálu, kde byla mělčina, která ji zachránila před utopením," řekl vedoucí záchranné stranice živočichů v Plzni Karel Makoň.

V kanálové strouze pak zvíře zůstalo uvězněné. "Museli jsme vlézt do vody, abychom vystresované zvíře dostali na břeh. To běželo kanálovou šachtou ještě asi třicet metrů než se nám ho podařilo chytit a zpacifikovat. Potom ho strážníci vytáhli na laně na přístupný břeh," pokračoval Makoň. Podle něho měla srnka pouze povrchová zranění od ostrého ledu. "Zvíře jsme pořádně vysušili a vypustili v lese," uzavřel Makoň.