Navrhuje zrušit všechny sociální dávky, podporu v nezaměstnanosti, nemocenskou, rodičovský příspěvek, porodné i pohřebné a vyplácet každému dospělému bez rozdílu 4000 Kč na dřevo.

Přenechme expertům výpočet, o kolik více by podobný návrh zatížil státní pokladnu proti dnešnímu stavu. První odhad ministra financí Sobotky hovoří o nějakých 90 miliardách ročně navíc. Ponechme stranou také další pravděpodobné dopady takové revoluce. Je zřejmé, že mnoho domácností se skrovným rozpočtem by okamžitě vrhlo veškeré nově získané prostředky na nákup toho, nač zatím nemají. Ke snížení cenové hladiny zboží by takový útok na pokladny asi zrovna nepřispěl.

Zásadnější by však byly samotné sociální dopady této parádní "sociální" reformy. Návrh totiž není ničím jiným než pokusem o zrušení instituce životního minima, která ve všech civilizovaných zemích zajišťuje alespoň trochu důstojný život těch, kdo jsou v sociální nouzi. Přiznání paušální měsíční dávky 4000 Kč lidem nad 18 let při odbourání všech dalších nástrojů sociální pomoci by mělo tvrdý dopad především na osaměle žijící matky a na dlouhodobě nezaměstnané.

Pan poslanec Tlustý by nechal žít nezaměstnanou matku se dvěma nezletilými dětmi z čistého příjmu 4000 Kč měsíčně a ještě by jí doporučil, aby si z něj odkládala prozíravě něco na důchod. Vědomí, že by jí zároveň garantoval pouze patnáctiprocentní daň ze mzdy, pokud by ji někdo náhodou zaměstnal, by ji asi v zimě pod mostem příliš nehřálo.

Poslanec za ODS zatím neprozradil, jakým způsobem by byli likvidováni lidé, kteří by své měsíční sociální kapesné buď lehkovážně prohospodařili, anebo si je uložili v té nesprávné bance či pojišťovně a byli o ně připraveni bez vlastního zavinění. Z jeho návrhu pouze plyne, že tito lidé by dostávali čtyři tisícovky až do své smrti, což by při dnešních cenách nemuselo trvat příliš dlouho.

Tlustého inovace by tak pomohla jen těm, kteří jsou beztak za vodou. Bezdětný manželský pár v nejlepších letech, kde on i ona pobírají něco kolem dvojnásobku průměrného platu, by dostal od poslance za ODS hezký dárek. Každoročně by jim stát věnoval bezmála sto tisíc a za tři tisíce eur už se dá pořídit docela atraktivní dovolená. Opravdu cílená sociální politika v zemi, která jde finančně z tlustého do tenkých.

Nemá smysl uvažovat, zda byl návrh Vlastimila Tlustého inspirován více ideály liberálními, anebo spíše konzervativními. Místo toho je lepší si uvědomit, že v červnových a červencových vedrech lékaři doporučují nepobývat na přímém slunci bez slamáku déle než 15 až 20 minut. (Autor je sociolog)

PRÁVO 2. července