Nových studentů medicíny je rok co rok kolem tisícovky, české zdravotnictví by jich ale dokázalo vstřebat i dvojnásobek.

Z analýzy zaměstnanosti ve zdravotnictví, již zveřejnilo ministerstvo práce, totiž vyplývá, že na úřadech práce bylo k loňskému 30. září evidováno 347 nezaměstnaných lékařů, stomatologů a farmaceutů - z toho 92 absolventů -, současně ale bylo hlášeno 451 volných míst pro lékaře, stomatology a farmaceuty.

Prestižní povolání

Kromě skvělých možností uplatnění je lékařské povolání v očích veřejnosti také vůbec nejrespektovanější profesí - alespoň to vyplývá z rozsáhlého průzkumu mezinárodní analytické společnosti GFK-Gruppe, který byl proveden mezi občany 19 evropských zemích. Výsledek zní zcela jednoznačně: ve všech zemí je nejrespektovanějším povoláním lékař, následuje učitel.

Nejrespektovanější ale neznamená nejlépe finančně ohodnocené. Finanční ohodnocení lékařů se v jednotlivých zemích dle poslední studie OECD Health at a Glance 2005 značně liší. Z evropských zemí jsou nejvyšší příjmy lékařů oproti průměrné mzdě v dané zemi v Belgii a v Nizozemsku. Naopak nejméně přesahují průměrnou mzdu lékaři v Česku a Maďarsku, a to bez ohledu na to, zda se jedná o zaměstnance nemocnic či soukromé lékaře.

Průměrný plat: 38 634 korun

Podle posledních vydaných statistik dosáhla v Česku průměrná měsíční mzda lékařů v roce 2005 výše 38 634 korun a meziročně se zvýšila o 1541 korun, tj. o 4,2 procenta. Průměrné tarifní platy lékařů činí 18 786 korun a jejich podíl na celkové průměrné mzdě představuje 48,6 procenta.

Nenárokové složky platu -osobní příplatky a odměny - ve výši 7297 korun se meziročně zvýšily o 3, 4 procenta.

Dalšími podstatnými složkami platu lékařů - 17,3 procenta z celkové průměrné mzdy - jsou plat za práci přesčas a odměna za pracovní pohotovost, které představují v měsíčním průměru 6 668 korun.

Více o tématu se dočtete v páteční příloze Práva na stranách 14 a 15

Čtěte také:

Přijímačky na lékařské fakulty: kde máte největší šanci

Na farmacii a medicíně není kvůli studiu vůbec žádný volný čas

Lékař pracuje běžně i 14 hodin denně