Ani spokojen, ani nespokojen. Tak se vyjádřilo 37 procent dotázaných. Spokojenost uvedlo 32 procent, nespokojených je naopak 29 procent občanů. Nejvíce nespokojených je mezi lidmi staršími 60 let.

V porovnání s výsledky průzkumu, který byl proveden v prosinci 2005, se velmi mírně zvýšil podíl spokojených.

Nadpoloviční většina respondentů (51 procent) si myslí, že kvalita zdravotní péče u nás nedoznala v posledním roce výraznějších změn. Pokud nějaké změny nastaly, pak častěji k horšímu (28 procent), zlepšení zaznamenalo 17 procent obyvatel.

Ve srovnání s koncem roku 2005 se mírně zvýšil počet lidí, podle kterých se kvalita zdravotnictví u nás zlepšila.

Spokojenost se zdravotním systémem v ČR (v %)
Hodnocení prosinec 2004 prosinec 2005 prosinec 2006
Rozhodně spokojen 3 2 4
Spíše spokojen 33 29 28
Ani spokojen, ani nespokojen 36 34 37
Spíše nespokojen 21 23 21
Rozhodně nespokojen 6 9 8
Neví 1 3 2
zdroj: CVVM

Problémy zdravotnictví: finance, léky a fungování pojišťoven

Největšími problémy v českém zdravotnictví je podle občanů financování veřejného zdravotnictví  (87 procent), hospodaření v oblasti léků (63 procent) a fungování pojišťoven (58 procent).

Malé nebo vůbec žádné problémy jsou podle dotázaných naopak v oblasti kvality poskytované péče, dostupnosti lékařské péče a vztahů mezi lékaři a pacienty.

S péčí lékařů je spokojena necelá polovina českých občanů (45 procent). Zhruba třetina dotázaných (32 procent) není ani spokojena, ani nespokojena, nespokojených je 21 procent. Velmi podobné byly i výsledky průzkumů z minulých let.