"Manželka premiéra je soukromou osobou a z žádného zákona nevyplývá její postavení. Záleží jen a jen na jejím manželovi, jestli si toho svého partnera někam vezme nebo ne. Pokud úředníci sdělili paní Topolánkové určitý názor, tlumočili pouze přání svého šéfa. Nic víc," vysvětloval v pondělí protokolární zvyklosti Právu jeden z renomovaných českých protokolářů.

Jeho slova potvrdili i další státní úředníci fundovaní v protokolární praxi. Vzhledem k dění na politické scéně si ale všichni přáli zůstat v anonymitě.

Topolánková si v neděli posteskla, že Úřad vlády jí doporučil, aby nedoprovázela svého manžela na oficiálních akcích. Strakova akademie vzápětí sdělila, že to nebude komentovat a že Topolánková je soukromou osobou. Premiéra i jeho spolupracovníky ve vládním úřadu nejspíš rozhořčil výrok Topolánkové, která by považovala za lepší, kdyby vláda jejího muže v pátek pohořela a nedostala ve Sněmovně důvěru.

U Klausové rozhoduje čas

Manželka prezidenta Livia Klausová na většině akcí zpravidla doprovází svého manžela. "Pokud je na akci pozván prezidentský pár nebo choť hlavy státu, kritériem pro rozhodování je pouze časové hledisko," sdělila včera na dotaz Práva tajemnice Klausové Libuše Schmidová.** Klausová má na Hradě svůj sekretariát, který je součástí sekretariátu prezidenta, a programy obou se tudíž lépe koordinují.

Obavy, že by doporučení na adresu Topolánkové mohlo způsobit nepříjemnosti například v diplomacii při zahraničních cestách, nejsou podle odborníků na místě. Jednak je jejich kauza přetřásána médii několik měsíců a pak - protokoly fungují úplně jinak.

"Automaticky nikdo nikam nejezdí ani nechodí. Standardní postup před akcí je, že si nejdříve protokol zjistí u svého šéfa, zda si přeje účast manželky. Podle toho se zachovají ostatní, tedy včetně zahraničního partnera. K žádným trapasům nemůže dojít," podotkl jeden z protokolářů. 

Jiné zkušenosti chotí expremiérů

Údiv, že se Topolánková nemá zúčastnit oficiálních akcí na základě doporučení úředníků Strakovy akademie, netajily manželky expremiérů. "To je naprostý nesmysl, jestli to opravdu doporučili. Na to nemají vůbec právo. Pořád je zákonnou manželkou premiéra. Záleží jenom na ní a jejím manželovi, kde se bude chtít objevovat a kde ne," reagovala na dotaz Práva Viktorie Špidlová.

Podle svých slov neměla s úředníky úřady vlády žádný problém, protože se jí pravidelně ptali, zda má zájem se akcí s manželem zúčastnit. "Nic podobného jako paní Topolánkové se mi nestalo," podotkla. O pracovním programu manžela vždy věděla od sekretářky.

To Zuzana Paroubková podle svých slov musela manželův program od jeho sekretářky doslova dolovat. "Šlo mi ale jen o víkendy, abych věděla, co mne čeká, a případně si zorganizovala svůj vlastní program," přiznala Právu.

Potvrzuje ale slova Špidlové, že s úředníky ze Strakovky lze vyjít. "Nikdo si mi netroufl říci, kam mám chodit a kam ne. Myslím, že by jinak narazili u mého manžela," zdůraznila Paroubková. Přiznává však, že sama odmítla některá pozvání do zahraničí, pokud šlo o dlouhodobější cestu. "Bylo to kvůli psovi," řekla se smíchem.

K oběma se přidala i další manželka expremiéra, Šárka Grossová. "Nic podobného jako paní Topolánkové se mi na Úřadu vlády nepřihodilo. V tu dobu jsem měla malé děti, tak jsem se mnoha akcí kvůli tomu nezúčastňovala. Vycházeli mi naopak vstříc v případě, kdy jsem sama projevila zájem s manželem na nějakou oficiální akci jít, protože mi o tom doma sám řekl," podotkla Grossová.