"Znepokojivé je, že nejvyšší podíl osob nekonzumujících nadměrné dávky alkoholu byl zjištěn ve věkové skupině 55 až 64 let, tedy u nejstarších, nikoli u nejmladších respondentů," uvádí zpráva z výzkumu. Přitom ti, kteří začnou alkohol ve větším množství pít už v mladším věku, jsou v budoucnu vystaveni větším rizikům, než ti, kteří začali pít alkohol později.

"Mnohem rychleji vzniká závislost na alkoholu, mohou se přidat i drogy, je větší nebezpečí těžké otravy z alkoholu a může dojít k poruše jater. Poškozen je i mozek. A to proto, že alkohol narušuje u dospívajících vytváření nových sítí nervových buněk," sdělil Právu Karel Nešpor, národní koordinátor Evropského akčního plánu o alkoholu Světové zdravotnické organizace.

Relativně nejvíce osob, které se alkoholu oddávají denně či skoro denně, výzkumníci zaznamenali ve věkové skupině od 45 do 64 let. Více pijí alkohol muži než ženy.

Kde je bezpečná hranice

Světová zdravotnická organizace považuje za zdravotně bezpečnou hranici u zdravého člověka denní spotřebu maximálně 20 gramů absolutního alkoholu pro muže, 10 gramů pro ženy. Jiné zdroje však hovoří až o dvojnásobné dávce. Dvacet gramů znamená maximálně jeden půllitr desetistupňového piva, nebo 2 dcl suchého kvalitního vína, nebo jedna odlivka tvrdého alkoholu.