"V uplynulém roce došlo celkem ke 290 střetnutím, při kterých zemřelo 42 osob a dalších 149 bylo zraněno. Ke zlepšení bezpečnostní situace na přejezdech nepřispělo ani zavedení bodového systému. Počet mrtvých oproti minulému roku sice o 26 % klesl, ale celkový počet nehod vzrostl o 5 % a počet zraněných dokonce o 48 %," uvádí Zdeněk Neusar, mluvčí Drážní inspekce.

Všechny nehody byly podle Neusara způsobeny účastníky silničního provozu, a to nedovoleným vjezdem na železniční přejezd. V roce 2005 bylo nehod 274, ale zemřelo o 11 lidí více. O rok dříve zahynulo při 288 střetech silničních a drážních vozidel 57 lidí, zraněných bylo 128.

Na sedm nehod v průměru jeden mrtvý

"V průměru stále připadá jeden mrtvý na sedm střetnutí a lze předpokládat, že pokud se zásadním způsobem nezmění chování řidičů a nezvrátí se tak nepříznivý vývoj situace, podobná čísla Drážní inspekce zaznamená také v letošním roce," říká Neusar.

Drážní inspekce by chtěla osvětovou činností snížit počet nehod a mrtvých na železničních přejezdech alespoň na hranici údajů z roku 2002, ve kterém na přejezdech zemřelo 24 řidičů a chodců.

Mezi nejčastější přestupky na přejezdech patří nerespektování výstražného světelného zařízení, přejíždění a přecházení přes přejezd těsně před přijíždějícím vlakem. Ještě častější ovšem bývá nedodržování nejvyšší povolené rychlosti jízdy přes železniční přejezd, a to i o desítky km/h.

Počet těchto přestupků se výrazně nesnížil ani ve druhé polovině roku 2006, kdy už platila novela silničního zákona. Řidiči se stále dost nestrachují o své body a hlavně o své životy.