Svou vlastní situaci přitom lidé vnímali většinou optimističtěji než osud české společnosti nebo celého lidstva. Zatímco v prvním případě převládají optimisté, budoucnost lidstva vidí většina lidí skepticky.

Na otázku, zda mají respondenti z něčeho obavy, odpovídali kladně především lidé s horší životní úrovní, lidé starší 45 let, ženy a voliči KSČM. Žádné obavy si naopak nepřipouštěli zejména lidé ve věku 15 - 29 let, svobodní, studenti a příznivci ODS.

Shodných 27 procent respondentů vyjádřilo obavy o své zdraví a o svou práci. Strach o své blízké přiznalo 11 procent lidí. O udržení životní úrovně se obává také 11 procent dotázaných, zatímco 10 procent občanů má strach o své bezpečí v souvislosti s rostoucí kriminalitou.

Z čeho mají lidé obavy (v %, odpovídalo 730 lidí)
ztráta zaměstnání 27
nemoc 27
obavy o rodinu a blízké 11
snížení životní úrovně, chudoba 11
kriminalita 10
domácí politický vývoj 9
zdražování 8
terorismus 7
malý důchod 6
válka 3
přírodní katastrofy 3
korupce 3
studium 3
přistěhovalci 2
zhoršování životního prostředí 2
stáří 2
jiná odpověď 26
bez odpovědi 32
zdroj: CVVM