"Ve vztahu k česko-německé deklaraci bych zde rád zdůraznil, že slova lítosti české strany v ní obsažená se samozřejmě plnou měrou vztahují i na ty někdejší německy mluvící obyvatelé českých zemí, kteří se po válce stali obyvateli Rakouska," zdůraznil Špidla.

Na cestě evropské integrace by měly určitě zmizet pokusy vytrhávat temné stránky minulosti z jejich historického a mezinárodního kontextu a vznášet na základě toho různé požadavky. "Uznáváme-li dnes morální odpovědnost za některé události z poválečného období, nemůžeme ji ale směšovat s rovinou právní. Z právního hlediska jde, jak potvrdily i výsledky v minulém roce zpracovaných nezávislých analýz, o uzavřenou věc," zdůraznil premiér.

DPA: Česko se přiznalo k morální odpovědnosti

Německá agentura DPA k tomu dnes napsala, že "Česko se v neděli oficiálně přiznalo k morální odpovědnosti za vyhnání asi tří miliónů sudetských Němců po druhé světové válce" a že "čeští diplomaté hovořili o dalším kroku smíření".

Žádná z posuzovaných právních norem poválečného období v současnosti nemůže podle premiéra zakládat nové vztahy. "Válečná a poválečná legislativa jako celek však představuje kontinuitu naší státnosti v době nacistické okupace," poznamenal s tím, že proto nemůže být "zrušena", jak požadují sudetoněmecké svazy a někteří němečtí a rakouští politici.

:. Ohlasy rakouského tisku

Prohlášení české vlády znamená potvrzení slov lítosti z česko-německé deklarace - vyjadřuje lítost nad tím, že tyto události nastaly, ačkoli je stejně jako válku, která jim předcházela, nelze dnes vrátit zpět. "V dnešní Evropě však takový způsob řešení konfliktů již nesmí mít žádné místo. Máme upřímný zájem mít se všemi sousedy pokojné soužití," doplnil český premiér.

Schüssel Špidlovi poděkoval

Rakouský kancléř Wolfgang Schüssel ocenil Špidlovo prohlášení, že lítost nad některými stinnými stránkami naší minulosti se týká také Rakouska. "Poprvé český premiér zahrnul i Rakousko do tohoto kontextu. Za to vám chci, pane premiére poděkovat," řekl kancléř. "Děkuji vám také za zaujetí jasného postoje, že poválečná legislativa se nyní nemůže uplatňovat," poznamenal Schüssel, čímž upozornil na dekrety. Dále vyjádřil lítost nad kolaborací některých občanů Rakouska s nacismem.