Hromada stál v čele gay hnutí od roku 1990. "Důvodem je především předlouhá doba, po kterou jsem se těmto funkcím věnoval, ale také vědomí, že prakticky všechny naše záměry se s mými přáteli podařilo v této zemi prosadit a uvést v život," vysvětlil rezignaci ve svém dopise Hromada.

Za úspěchy organizace označil přijetí zákonů, které podle něj zrovnoprávňují gay a lesbickou minoritu s ostatními. Jako příklad uvedl zákon o registrovaném partnerství. Uvítal také, že se podařilo změnit myšlení občanů v ČR ve prospěch gayů a lesbiček, ale i například preventivní programy v rámci boje proti HIV/AIDS nebo svobodné podnikání určené gay a lesbické minoritě.

Jednotliví členové sdružení se budou podle Hromady z vlastní iniciativy nadále věnovat dobrovolné poradenské činnosti v oblastech právní, psychologické, sociální, sexuologické a prevence HIV/AIDS.