ČT připomněla, že dvě předešlá výběrová řízení zkrachovala. "Vzhledem k tomu, že nás přitlačil čas a byl to třetí pokus, tak jsme samozřejmě zkrátili ty jednotlivé lhůty," přiznal policejní prezident Vladislav Husák.

Podle právníka Martina Tocika byl ale konkurz protiprávní a může skončit fiaskem. ČT rovněž uvedla, že někteří policisté, kteří si přejí zůstat v anonymitě, se kvůli konkurzu hodlají obrátit na soud.

Strnadová zastávala funkci náměstkyně ředitele a od 1. prosince letošního roku byla vedením protikorupční policie pověřena. Definitivně bude do funkce jmenována 1. ledna 2007. Na ředitelském místě vystřídá Miloslava Brycha, který kvůli nedokončenému vysokoškolskému vzdělání nesplňuje podmínky dané pro tuto funkci novým služebním zákonem. Strnadová se stane po několika letech první ženou v čele policejního útvaru s celostátní působností.