Ostatní koupaliště a vodní plochy mají vodu většinou v normě.

"Důvodem zákazu je obrovský výskyt sinic. Nepředpokládáme, že by se situace po dobu prázdnin zlepšila a že bychom koupání ještě do září povolili. Informace o zákazu koupání budou vyvěšené na všech stáncích na plážích. Jde zatím o jedinou volnou plochu, kde jsme zákaz koupání vydali, ale zřejmě v krátké době zákaz rozšíříme i v nádržích Říčky v Mariánském údolí," řekl Miroslav Staněk z KHS.

Ostatní koupaliště v Jihomoravském kraji mají vodu většinou v normě, jen v několika případech se objevily problémy, které hygienici řeší bez zavření provozu. Výjimkou je podle Staňka koupaliště v Tišnově, které bylo z důvodu špatné kvality vody dočasně uzavřeno.