Vrchní soud rozhodnutí první instance zrušil v plném rozsahu. Městský soud 22. května vyhověl Kanyzovi, který se bránil žalobou na ochranu osobnosti. Soud tehdy pokládal za nevěrohodnou výpověď Kanyzova řídícího důstojníka Zdeňka Vaníčka. Navíc prý Kanyza neměl v letech 75 až 77 podávat StB žádné informace.

Čtěte také: Kanyza přiznal, že spolupracoval s StB

Nakonec ale ministerstvo přineslo další důkazy - informace o schůzkách herce s tajnou policií se objevují i v jiných spisech, například Boháčka (Pavla Landovského) nebo Andreje Kroba.

Vrchní soud také zopakoval výslech Zdeňka Vaníčka a konstatoval, že jeho výpověď se shoduje s obsahem spisu a neodporuje běžné praxi státní policie 70. let.

Jan Kanyza ani jeho právník Tomáš Sokol se k dnešnímu rozsudku nedostavili. Mají ještě možnost odvolat se proti soudnímu rozhodnutí k Nejvyššímu soudu.

O tom, že je Kanyzovo jméno mezi spolupracovníky StB, informovala média loni v srpnu. Herec údajně tajné policii předával informace o svém hereckém kolegovi, bývalém ministrovi kultury Vítězslavu Jandákovi. Kanyza spolupráci s StB popírá. Již dříve prohlásil, že s StB nespolupracoval, ale že byl pouze dlouhodobě předvoláván a opakovaně vyslýchán.

Kanyza je v oficiálních seznamech StB vydaných ministerstvem vnitra veden jako agent s krycím jménem Honza. Jeho svazek vedla součást StB zabývající se takzvaným bojem proti vnitřnímu nepříteli. Spis byl založen v červenci 1975 a spolupráce ukončena v prosinci 1983, protože Kanyza podle citace ze spisu přestal spolupracovat.