Ochránci přírody nedávno firmě zamítli žádost o vrt do hloubky až 2600 metrů. Naftaři chtěli mít při dalším hledání ropy či zemního plynu základnu průzkumných prací v ochranném pásmu Národní přírodní rezervace Děvín. V oblasti, podléhající hned trojímu stupni ochrany pracovníci Správy Chráněné krajinné oblasti Pálava už při prvních jednáních doporučili šikmý vrt.

"Stačilo posunout uvažované pracoviště o kus dál, pod silnici z Klentnice do Pavlova, a šance na získání souhlasu by byly zcela odlišné," řekl Právu vedoucí Správy CHKO Pálava Jiří Matuška. "Teď navrhují schůzku a jednání o novém místě pro svou práci," dodal s tím, že netuší, o jakou lokalitu se jedná.