Nejpočetnější skupinou jsou Ukrajinci. V Česku jich ke konci září legálně žilo 98 438. Druhou nejpočetnější skupinou jsou Slováci, kterých v ČR bylo žilo asi 56 000, Vietnamců žije v ČR 39 000. Bezmála 98 000 cizinců pochází ze zemí EU. V číslech jsou zahrnuti i žadatelé o azyl. Nejvíce cizinců podle ČSÚ žije v Praze. Jejich počet však roste ve všech krajích.

Nárůst je dán zájmem cizinců v ČR zůstat. "Česká republika byla zpočátku zemí tranzitní. Nyní se stává zemí cílovou. Cizinci přicházejí, aby zde setrvali. Mají důvody nejen politické, ale i ekonomické," řekl místopředseda ČSÚ Stanislav Drápal.

I když podíl cizinců v ČR stoupá, proti ostatním vyspělým zemím EU je ale stále nízký. V sousedním Rakousku tvoří lidé ze zahraničí desetinu obyvatelstva, ve Švýcarsku dokonce pětinu.