"Spotřeba 10,2 litru stoprocentního alkoholu na hlavu odpovídá 7,8 litru lihovin a k tomu 16,8 litru vína a k tomu 163,5 litru piva," řekl Právu v pátek doktor Karel Nešpor, národní koordinátor Evropského akčního plánu o alkoholu Světové zdravotnické organizace. Dodal, že na zvýšené spotřebě alkoholu se podílelo především pití piva.

"Pivo je u nás levnější než některé nealkoholické nápoje. To nemá v okolních zemích a patrně ani ve světě obdobu. Málo je také alkohol zdaněn. Ke spotřebě přispívá i masivní reklama na alkohol, proti které nemají sporadické pokusy o prevenci velkou naději na úspěch," prohlásil Nešpor.

Podle Davida Binara ze společnosti Fórum PSR  se ale spotřeba čistého alkoholu na obyvatele loni nezvýšila. "Propad v roce 2004 na 9,8 litru způsobilo zvýšení spotřební daně, které vedlo k tomu, že se jak prodejci, tak obyvatelé předzásobili," uvedl.

Nešpor: Pijí i děti

Nešpor tvrdí, že v České republice mají zkušenost s alkoholem už i osmi nebo desetileté děti, kterým rodičem při různých oslavách dovolí napít se alkoholu. Mezi dospívající mládeží pak už se pije naprosto běžně.

Nejvíce pijí muži ve středním věku od 35 do 44 let. Naopak muži ve věku 18 až 24 let pijí nejméně. U žen je nejnižší spotřeba ve věku nad 54 let.

"Vyšší spotřeba alkoholu ve středním věku zřejmě souvisí s tím, že v tomto životním období jsou lidé na vrcholu svých fyzických sil, mají již odrostlejší děti a zpravidla jsou i po ekonomické stránce zajištěni," říká Ladislav Csémy vedoucí Laboratoře pro studium závislosti Psychiatrického centra v Praze. Podle něj třetina dospělých mužů a deset procent žen pije alkohol v dávkách, které jim mohou zdravotně uškodit. Tzv. alkoholová okna má alespoň jednou za měsíc 23 procent mužů a pět procent žen.

Neblahý vliv na psychiku

Primář Nešpor tvrdí, že u toho,kdo začne pít už v raném věku, se alkohol velmi neblaze podepíše na jeho psychice, ale i fyzické stránce. "Mnohem rychleji vzniká závislost na alkoholu, mohou se přidat i drogy, je větší nebezpečí těžké otravy z alkoholu a může dojít k poruše jater. Poškozen je i mozek. A to proto, že alkohol narušuje u dospívajících vytváření nových sítí nervových buněk."

Primář Nešpor tvrdí, že společnost dělá příliš málo pro to, aby chránila děti a dospívající před alkoholem.

Zdravotně rizikové denní dávky alkoholu
40 g čistého lihu u mužů
20 g čistého lihu u žen
Pro jasnější představu:
0,5 litru 12° piva představuje 25 g čistého lihu
2 dcl vína obsahují 24 g čistého lihu
0,5 dcl destilátu obsahuje 20 g čistého lihu

Závislost na alkoholu vzniká od denní dávky 20 g u mužů a 18 g u žen.

V poslední době tak často diskutovaný blahodárný vliv mírného pití alkoholických nápojů na onemocnění srdce a cév je třeba brát spíše jako doporučení adresované abstinentům ve středním věku než jako obecné doporučení zdravotníků.