Lidé z domu tvrdí, že je to způsob jak je majitelky chtějí dostat z domu, který koupily s podnikatelským záměrem, podobně jako další nemovitosti v Brně. Obyvatelé se proto brání podle svého. Kromě toho, že si přinášejí vodu v kanystrech od známých a příbuzných z okolí, obrátili se prostřednictvím právního zástupce na soud, který 9. června vydal předběžné opatření.

To nařizuje majitelkám okamžitě obnovit dodávku pitné vody a žalobcům ukládá podat žalobu o splnění povinnosti dodávky vody.

Anonymní výzva

Jak v úterý potvrdil mluvčí brněnské policie Zdeněk Lubas, policie se snažila soudu pomoci s doručením předběžného opatření, ale obě majitelky domu nejsou k zastižení.

Na radnici v sousedství se nikdo z obyvatel domu neobrátil. Nepřišel požádat o radu nebo pomoc. Radní však dostali od neznámých aktivistů anonymní internetové výzvy k okamžitému zjednání nápravy, přistavení cisterny s vodou zdarma, k podání trestního oznámení pro obecné ohrožení, k trvalému dohledu nad vyšetřováním.

"Obracíme se na vás s důvěrou," píše se v anonymním dopise, který dostaly také všechny brněnské redakce. Pak ovšem následovaly výzvy k odstoupení z funkcí.

Bezmocný úřad?

"Zjistili jsme, že dům je v soukromých rukou, a že voda byla uzavřena na žádost obou majitelek. Informovali jsme policii, se kterou jsem dům také ihned navštívil, abych se seznámil se situací. Ale to je vše co může radnice udělat," řekl Právu místostarosta Jan Musil (ČSSD), podle kterého jde o klasický občanskoprávní spor, ve kterém obec nemá žádnou pravomoc.

"Nedošlo totiž k havárii nebo podobné situaci, ze které by vyplývala povinnost obce. I když nesouhlasíme s tím, jak majitelky postupují, nemůžeme dělat nic jiného než upozornit policii. Obyvatelé domu mají možnost objednat si dodání vody na vlastní náklady prostřednictvím stejného zástupce, který za ně jednal u soudu. Kdybychom přistavili cisternu s vodou na účet obce, chtěli by totéž ihned obyvatele dalších ulic a žádná kontrola by neuznala, že to byly oprávněně vydané peníze," vysvětlil místostarosta.

"V brněnském Bronxu jsme zřejmě svědky jedné z klasických ukázek jednání bezmocných úřadů. Každý si u nás splní svoji povinnost nebo upozorní, že věc je mimo jeho kompetenci. Soud vydá předběžné opatření které nikdo nepřevezme, hygienik by snad mohl uznat dům za nevhodný k obývání, ale to nic nevyřeší.

Do zimy se snad něco stane, ačkoli ani to není jisté. Jen se podívejte na další dům ve stejné ulici, který patří nějakým Italům. Zřítil se a nic se nestalo, jen radnice to za peníze poplatníků uklidila," řekl Právu jeden z městských úředníků, který si nepřál být jmenován.