Podle rady by měla vzniknout nezávislá instituce, která by se zabývala vyšetřováním deliktů vězeňských dozorců a policistů. Prověřování a odhalování prohřešků příslušníků ozbrojených bezpečnostních složek by tak bylo podle rady nestranné, objektivní a mělo by vyšší účinnost. Vláda podle slov premiéra tuto iniciativu stáhla, neboť chce problém vyřešit systémovým řešením, nikoli dílčí úpravou.

V současné době vyšetřují delikty dozorců či policistů vězeňské nebo policejní útvary. Případné trestné delikty pak prošetřuje Inspekce ministra vnitra nebo orgány vězeňské služby. Méně závažnými prohřešky se zabývají kontrolní útvary policie.

Stávající systém kontroly práce policie dlouhodobě kritizují mezinárodní i české organizace sledující dodržování lidských práv. Podle nich je problém zejména v tom, že činy policistů vyšetřují vlastně jejich kolegové. České republice doporučily zřízení nezávislé organizace již dříve výbory Organizace spojených národů. Návrh podala i komise proti rasismu a netoleranci Rady Evropy.

Samostatné vyšetřovací instituce, které postupují nezávisle na policii či vězeňské službě, existují v řadě zemí. Fungují například v Nizozemsku, Francii, Kanadě, Norsku či Irsku. Zde působí policejní ombudsman. Další státy o ustavení samostatných orgánů údajně uvažují. Podle představ rady by měla v Česku vzniknout nová instituce, kterou by upravil zákon. Jejího ředitele a jeho zástupce by jmenoval parlament.