Roční odklad navrhnou senátoři ODS a norma se vrátí zpět poslancům do Sněmovny. Nečas předpokládá, že návrh tady získá podporu.

Na dotaz, zda poslanci stihnou změnu schválit ještě na právě probíhající schůzi - poslední v tomto roce - ministr odpověděl: "Případně se svolá mimořádné jednání Sněmovny. Do vánočních svátků je času dost."

Podle Nečase se tak získá celý rok na projednání nezbytných změn. Úpravy označil za nutné. Nová pravidla prý totiž generují pětimiliardový deficit ročně. "O tolik budu výdaje vyšší než příjmy. Čili minimálně úpravy tohoto systému, aby měl vyrovnanou nebo i přebytkovou bilanci, budou v každém nutné," dodal Nečas.

Pokud vše půjde podle dohody a poslanci senátní změnu opravdu schválí, pak nový zákon o nemocenských dávkách vstoupí v platnost od ledna 2008 a firmy začnou hradit svým zaměstnancům prvních 14 dnů nemoci. Za to se jim sníží pojistné ze současných 3,3 procenta na 2,3 procenta a Česká správa sociálního zabezpečení jim bude refundovat polovinu výdajů vyplacených na náhrady mezd.

V roce 2009 by již měli zaměstnavatelé platit pojistné pouze ve výši 1,4 % z vyměřovacího základu a vyplácet zaměstnancům náhradu mzdy za 14 dnů nemoci už bez refundací.