Volf měl bez vědomí rady a zastupitelstva města uzavřít s bývalým ředitelem Sportovních areálů města Kladna (SAMK) Václavem Přibylem smlouvy, na jejichž základě město zaplatilo přes SAMK hokejovému klubu více než 40 miliónů korun.

Hokejový klub si od SAMK pronajímá zimní stadión a měl za to platit. Aby platit nemusel, podepsal hokejový klub se společností SAMK, která je ve vlastnictví města, smlouvu o tom, že město bude mít na stadiónu reklamu, za niž bude platit formou zápočtu faktur za provoz.

Kolik vyfakturuje SAMK hokejovému klubu za stadión, tolik si vyfakturuje klub za reklamu. Tímto způsobem se k hokejovému klubu dostalo 40 miliónů.

Jak ale připustili všichni dotázaní svědkové, městu platbami či zápočtem faktur hokejového klubu žádná škoda nevznikla a nikdo ani žádnou škodu nenárokuje. Navíc v zastupitelstvu existuje naprostá shoda v podpoře kladenského hokeje a žádný z navržených a řádně projednávaných příspěvků klubu nebyl nikdy zamítnut.