Počítá se například se zrušením výstupního hodnocení u žáků základních škol. Školský zákon doposud školám ukládá povinnost v posledním roce plnění povinné školní docházky vydat žákovi výstupní hodnocení o tom, jak žák dosáhl cílů vzdělávání. V pátém a sedmém ročníku základního vzdělávání vydá škola výstupní hodnocení žákovi, který se hlásí k přijetí ke vzdělávání ve střední škole. Ustanovení má dále dopad do přijímacího řízení na střední školy. V přijímacím řízení má (s účinností od školního roku 2007/08) ředitel školy hodnotit uchazeče také podle výstupního hodnocení uchazeče ze základního vzdělávání.

Další změna se má týkat odsunutí termínu účinnosti nových maturitních zkoušek. Dosud zákon stanoví účinnost ustanovení o novém pojetí maturitní zkoušky, zahrnující státní a školní část maturity, na školní rok 2007/2008. Navržená novelizace odsouvá zahájení nových maturit o dva roky (více čtěte na straně 21 v rubrice Studium).

Ředitelé škol bez konkurzů

Dále se počítá s úpravou podmínek jmenování a odvolání ředitelů škol a školských zařízení. Pro jmenování ředitelů školy, resp. školského zařízení, zákon nyní stanoví zřizovatelům povinnost vycházet z výsledků konkurzního řízení. Při odvolání ředitelů je nutné respektovat zákonem uvedené okolnosti, kdy ředitel musí být odvolán, a dále podmínky, kdy může být odvolán.

Návrh novelizace školského zákona předpokládá, že jmenování i odvolání ředitelů škol bude bez dalších omezení v rukou zřizovatele.

Poslední novelizací je úprava přístupu cizinců k základnímu vzdělávání a k jinému vzdělávání a školským službám. Novela předpokládá, že pro vzdělávání v základní škole (včetně vzdělávání při výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy) nebudou muset cizinci prokazovat řediteli školy oprávněnost pobytu na území ČR.

Jiné než základní vzdělávání (a školské služby) se bude poskytovat cizincům, kteří prokážou oprávněnost pobytu na území ČR, za stejných podmínek jako občanům ČR.