KSM navrhuje zrušení ministerského rozhodnutí soudem.

MV rozpustilo KSM na základě úsilí svazu o odstranění soukromého vlastnictví. Program KSM stanovuje, že se bude snažit o odstranění soukromého vlastnictví výrobních prostředků a jeho nahrazení vlastnictvím společenským.

KSM ale ve své žalobě upozorňuje na své právo vyhledávat a šířit informace včetně informací o tom, že zákonem lze stanovit, "který majetek nezbytný k zabezpečování potřeb celé společnosti, rozvoje národního hospodářství a veřejného zájmu smí být jen ve vlastnictví státu, obce nebo určených právnických osob". Podle Listiny základních práv může být "kdokoli zbaven majetku ve veřejném zájmu a za podmínek stanovených zákonem a obecnými zásadami mezinárodního práva".