Zatím nejdokonalejší prostocvik však předvedl místopředseda vlády a ministr přes sociálno Zdeněk Škromach ve včerejší Sedmičce. Podle něho vláda sice volební program ČSSD plní, avšak jen na sedmdesát procent, zatímco ve zbývajících třiceti procentech času svého vládnutí plní volební program Unie svobody. Fíkovina vskutku znamenitá, pravda je ovšem jiná.Tato vláda plní spíše volební program Unie svobody než ČSSD, a pokud by to někdo chtěl mít vyjádřeno v procentech, moc neprohádám, že tak devadesát ku deseti.

Ne však pro krásné oči Petra Mareše, ale protože jí nic jiného nezbývá. Reformu veřejných financí si nevynutila žádná fyzická ani právnická osoba, nýbrž stav veřejných financí, a to bez ohledu na všelijaká zbožná přání, jako je padesát tisíc pro každého novorozence nebo státní příspěvky na nákup nových automobilů.

Nepochybujme však o tom, že by sociální blouznivci typu Špidly nebo Škromacha rádi rozdávali, můžeme si ostatně připomenout, jak jim ještě docela nedávno vadilo Marešovo pravičáctví a Sobotkovo skeptické kacířství, jak neradi se smiřovali s nutností. Po důkladném nahlédnutí do pustých hlubin státní kasy jim však nezbylo nic jiného než říci si se Šrámkem: "Sbohem, Jene Ratkine, včerejší a pošetilý." Není-li z čeho, ani Mikuláš nerozdává. Takže sbohem, Vladimíre Špidlo, sbohem, Zdeňku Škromachu, včerejší a pošetilí, vaším údělem je nutnost. Buď se sami přičiníte o utahování opasků, anebo to přenecháte těm, kdo to budou činit s menší ostýchavostí.

Zbývá už jen jedno, a to je nanejvýš nutné. Přestat s výmluvami a falešnými sliby, říci v Churchillově stylu celou ošklivou pravdu o nutnosti resuscitace veřejných financí, ale i o vlastním dílu viny za jejich stav. Dokud tohle vládnoucí sociální demokracie neudělá, jsou na ni právem naštvaní nejen ti, kdo nutnost reformy nechápou, ale i ti, kdo ji chápou. Dokud to neudělá, nemůže počítat s tolerancí, natožpak s pochopením občanů. Jakkoli nepříjemné je totiž utahování opasků, ještě horší je utahovat si opasky s pocitem, že z nás někdo dělá hlupáky.

PRÁVO 23. června