Přílišná vulgarita, konzumace alkoholu, agrese a nemorální jednání v dílech vysílaných mezi 06:00 a 22:00 mohly podle RRTV ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých. Rada o pokutě rozhodovala už podruhé, poprvé se Nova proti jejímu usnesení odvolala k soudu, který Radě vrátil rozhodnutí znovu k projednání.

Podle předsedy Rady Václava Žáka zrušil soud část pokut kvůli formálním důvodům, základní námitkou soudu bylo to, že Nova nemohla nahlédnout do spisu před tím, než rada rozhodla. "Nyní již Nova do spisu nahlédnout mohla," uvedl Žák.

Nova zatím neuvedla, jestli se proti rozhodnutí opět odvolá. "Počkáme na písemné vyrozumění rady a pak se k tomu budeme moci vyjádřit," řekla mluvčí Novy Veronika Šmítková.

"Kufřík kamarád"

ČT měla porušit zákon, když v prvních dvou červnových týdnech odvysílala spot s názvem "Kufřík kamarád", ve kterém vybízela přímo děti k jeho zakoupení.

Zákon ale zakazuje televizi, aby pobízela děti a mladistvé ke koupi nějaké služby nebo výrobku a využívala tak jejich důvěřivosti a nezkušenosti. "Ve spotu jsou k telefonování přímo vybízeny děti, a to i nízkých věkových kategorií," řekl Žák.

Za neobjektivní informace má zaplatit sto tisíc i Nova

Nova byla také pokutována stotisícovou sankcí za nabízení neobjektivních informací v dubnové reportáži Osobní bankrot. Ta byla založena na konstatování, že mnoho českých rodin nezvládá platit své půjčky a hypotéky.

V reportáži vystoupila i rodina, která uvedla, že by uvítala, kdyby se splátky na hypotéku snížily a rozložily na více let. Nova ji představila jako rodinu, která má problémy platit dluhy, to ale nebyla pravda. "Rodina podle informací stěžovatelky splácí vše v pořádku," uvedl Žák. Rodina pouze autorkám reportáže odpovídala na otázku, zda by jí pomohlo, pokud by byly splátky sníženy a rozloženy na více let.