Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu i ministerstva práce a sociálních věcí. Na rychlém růstu počtu jednočlenných rodin se stále více podílejí mladí lidé, kteří by rodinu založit mohli, ale jaksi programově nechtějí.

Pokud k jednočlenným rodinám připočteme ještě půl miliónu dětí žijících v neúplných rodinách, tedy jen s jedním z rodičů, klesl podíl klasické dvoučlenné rodiny, která má nebo měla děti, k celkovém počtu domácností téměř na polovinu.

Demografové nás ale uklidňují. Obdobný trend je běžný v celé Evropě. Například v zemích původní "evropské patnáctky", tedy patnácti zakládajících členů EU, je v současnosti přes 56 miliónů jednočlenných rodin.

Solitéři mění životní styl

Rostoucí počet jednočlenných rodin začíná výrazně měnit nejen životní styl společnosti, ale i ekonomiku země.

V minulosti byla totiž typickým obyvatelem jednočlenné domácnosti osoba ovdovělá, s nízkými příjmy, která si velice pečlivě hlídala výdaje. Dnes jednočlenné domácnosti představují velmi často mladí lidé či lidé středního věku s dobrými příjmy. Dopad "samotářů" na ekonomiku začíná být výrazný. Přitom se nejedná jen o to, že jednočlenné domácnosti za sebou zanechávají v přepočtu na jednu osobu více odpadků než domácnosti vícečlenné. Člověk, který žije v domácnosti sám, vyprodukuje podle údajů vědců z londýnské University College 1600 kilogramů odpadků ročně, osoba žijící ve vícečlenné rodině jen 1000 kilogramů.

Lidé, kteří bydlí sami, spotřebují o 42 procent více obalů než vícečlenné domácnosti, neboť daleko častěji používají hotové výrobky. Nejvíce hotových výrobků pak spotřebují muži ve věku 35 až 45 let, kteří žijí sami, bez partnerky či partnera.

Soliterní způsob života ovlivňuje stále více nákupy a způsoby prodeje, řekl Právu šéf německé firmy Lekkerlad Christian Berner, která zásobuje po celé Evropě hotovými a mraženými výrobky obchody, do kterých chodí samostatně žijící lidí.

Osamělí lidé tráví doma stále méně času organizováním domácností a její zásobování ustupuje do pozadí. Stále důležitější je pro ně i jednoduchá a rychlá příprava jídla.

Potřebě jednotlivců se přizpůsobuje sortiment i způsob balení a množství konkrétního výrobku, ale hlavně způsob prodeje. Samostatně žijící lidé, kterým se z různých důvodů nevyplácí pravidleně vařit a nakupovat ve velkobochodech, využívají stále více obchody, které jsou permanentně otevřené, jsou blízko jejich bydliště a dají se v nich nakoupit čerstvé hotové pokrmy a nápoje k rychlé konzumaci. Sem patří malé trafiky, obchody s nepřetržitým provozem, ale i obchody u benzínových pump, dodává Berner.

Mění se i požadavky na bydlení. Zatímco dříve úplné rodiny vyhledávaly byty větších rozměrů s několika pokoji, jednočlenné rodiny požadují byty s komfortním vybavením, ale menší, často jen garsonky.

Singl je trend

I když paradoxně podle průzkumů patří funkční rodina stále mezi priority mladých Čechů a Češek, pod tlakem životní reality i životního stylu se žebříček hodnot mění, říká Zdena Prokopová  z Informačního a poradenského centra ROSA. Je potřeba získat a udržet si dobré pracovní místo, využít příležitost k získání kvalifikace či zkušeností v zahraničí.

"Založit rodinu, mít děti ale představuje změnu  životního způsobu, potřebu uskromnit se, nemyslet jen na sebe. Mladí ale také nejsou připravování z domova, aby sami chtěli zakládat rodiny. Roste sobectví, zvyšuje se počet mladých mužů závislých na matkách, nepřipravených na život v páru. Odstrašujícím příkladem působí i krachy manželství, rostoucí násilí mezi partnery, spory o majetek," dodává Prokopová.

Ten, kdo žije osaměle, je ale podle lékařů dvakrát více náchylný k chorobám srdce a oběhové soustavy. Sexuální život osamělých je kupodivu chudší než život stabilních párů, nehledě na to, že osaměle žijící lidé se dožívají kratšího věku než lidé z páru.