Cena má být mimo jiné i připomenutím osobnosti Lubomíra Voleníka, který byl dlouholetým předsedou ČPV a výraznou měrou se zasloužil o propagaci paralympionismu. Právě jeho životní osud a statečnost, se kterou se ke svému handicapu postavil, byla pro mnoho paralympijských reprezentantů vzorem a podporou.

Cena bude udělována jako grant na studia pro handicapovaného člověka bez rozdílu postižení. Za tímto účelem byl vytvořen grantový fond, do kterého mohou přispívat jak jednotlivci, tak firmy. Číslo účtu, na který je možné přispívat je 22112222/0800.

Jako první přispěla společnost Škoda Auto, která stála u zrodu ceny. Předseda jejího představenstva Vratislav Kulhánek k tomu poznamenal: "Je pro nás ohromnou ctí stát u zrodu tradice, jež ponese jméno Lubomíra Voleníka, člověka, který i přes nelehký životní úděl šířil svou osobností a životní filozofií nejvyšší morální hodnoty a nezlomnou lidskou vůli a napomáhal dalšímu rozvoji paralympijského hnutí".

Poprvé bude Cena Lubomíra Voleníka udělena letos 6. prosince ve Španělském sálu Pražského hradu jako součást slavnostního večera českých paralympioniků