Greenpeace tak protestovala proti návrhu ministerstva v letech 2008 až 2012 rozdat podnikům emisní povolenky na 102 miliónů tun oxidu uhličitého ročně. Oproti emisím za rok 2005, kdy bylo do ovzduší vypuštěno 82 milióňů tun, to představuje nárůst o čtvrtinu.  Uvedené množství navrhlo MŽP spolu s ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) a konečné rozhodnutí přijme vláda. Poslední slovo má Evropská komise, která musí rozhodnutí vlády potvrdit. Pokud by byl uvedený limit schválen, Česko by mělo druhé nejvyšší povolené emise v EU.

Kliknutím na obrázek jej zvětšíte.

Vedoucí kampaně Greenpeace pro energetiku Jan Rovenský měl i půlhodinový rozhovor s ministrem životního prostředí. "Ministr mi sdělil, že do celého procesu nevstupuje, protože je to podle něj odborné téma a nechává ho příslušné komisi expertů. Podle nás je ale množství emisí politickou otázkou," řekl Novinkám Rovenský s tím, že MŽP by mělo působit jako protiváha požadavků MPO. "Dvě ministerstva průmyslu, z nichž jedno předstírá, že je ministerstvo životního prostředí, nepotřebujeme," uvedl Rovenský.

Nutnost postupovat podle expertních posudků zdůraznila i mluvčí MŽP Karolína Šůlová. "To číslo vyplynulo na základě údajů z loňských emisí, dopadu růstu na životní prostředí a energetické politiky. Teď běží ještě měsíční lhůta na přehodnocení návrhu, limit není definitivní" řekla Novinkám Šůlová.

Greenpeace ale podstatné změny nečeká. "Z rozhovoru s ministrem jsem nabyl dojmu, že snížení limitu předpokládat nelze. Proto jsme tu, abychom upozornili veřejnost na to, že sama si může celý plán přečíst na internetu a reagovat na něj," uvedl Rovenský.

V systému obchodování s emisními povolenkami beží zhruba 70 procent českých podniků. Emise zbývajících třiceti procent, které vyrábí menší podniky například v dopravě a zemědělství, nejsou do systému započítávány. "Celkové množství oxidu uhličitého tak může přesáhnout navrhovaných 102 milióńů tun," dodal Rovenský.

Protest ukončili policisté

Celou akci ukončil zásah policie, která dřevěnou konstrukci odsunula bokem a připoutané aktivisty odvedla na služebnu. Odstranění proběhlo v klidu a bez protestů.

"Takové protesty se snažíme ukončit domluvou. Teď předvedeným hrozí buď bloková pokuta ve výši do tisíce korun nebo pětitisícovou pokutou v rámci správního řízení," řekl Novinkám Stanislav Šimek z policie ČR.