Hlavní obsah

Podrobný manuál pro školy: testovaní roušky ve třídách odloží

17. 8. 2021, 13:38

Ministři školství a zdravotnictví Robert Plaga a Adam Vojtěch (oba za ANO) na úterní tiskové konferenci představili protiepidemická opatření ve školách pro nový školní rok. MŠMT rovněž ředitelům škol zaslalo manuál s doporučeními a nařízeními pro provoz škol, který zveřejnilo i na webu. Vysvětluje se v něm systém testování či podmínky, za jakých má škola přejít na distanční vzdělávání.

Foto: Novinky

Ministr školství Robert Plaga

Článek

Žáci, kteří při nástupu do školy nepodstoupí test, nebyli očkováni nebo neprodělali covid v posledních 180 dnech, budou muset nosit ve škole ochranu nosu a úst (tj. roušku či respirátor) po celou dobu, tedy i při výuce ve třídě.

Podle Vojtěcha ale nebudou nijak vyňati z kolektivu. Povinnost nosit roušky jinak bude ve společných prostorách školy.

Záznam: TK Adama Vojtěcha a Roberta PlagyVideo: Novinky

„Pokud se dítě odmítne nechat testovat, bude muset od 15 let nosit respirátor, a to v budově školy i ve venkovním prostředí, pokud není možné dodržet rozestup 1,5 metru od jiných žáků,“ oznámil ministr zdravotnictví.

„Děti, které nebudou testovány, budou rovněž cvičit jen ve venkovních prostorech, nesmějí zpívat a při konzumaci nápojů a jídla (i ve školní jídelně - pozn. red.) musí mít rozestup od jiných osob 1,5 metru,“ doplnil.

Tři testy na začátku září

Žáci se na začátku školního roku mají testovat třikrát, konkrétně 1., 6. a 9. září, prvňáci mohou začít 2. září. Mohou se nicméně nechat testovat i v některém oficiálním testovacím místě a poté doložit potvrzení o testu. Testovat se nebudou muset ti, kteří mají dokončené očkování či v posledních 180 dnech prodělali covid.

Děti bez testu budou mít zakázáno zpívat. A svačina o samotě

Domácí

„Pravidelné testování ve školách budou mít hrazené také žáci starší 12 let,“ řekl nedávno Novinkám Kryštof Berka z tiskového oddělení ministerstva zdravotnictví s tím, že za test budou tyto starší děti platit pouze tehdy, když si na něj zajdou mimo školu. Od 1. září totiž stát přestane hradit z veřejného pojištění preventivní testy na koronavirus. Výjimku budou mít děti do 12 let, lidé, kteří se nemohou očkovat ze zdravotních důvodů, nebo ti, kteří jsou uprostřed očkovacího cyklu.

Testování ve škole bude zdarma pro všechny žáky, ujišťuje ministerstvo

Věda a školy

Od žáků se podle zveřejněného hotového manuálu před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.

„Každá osoba (děti, žáci, studenti, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd,“ upozorňuje materiál. Kromě lékařsky potvrzených výjimek ze zdravotních důvodů se samozřejmě mohou odkládat roušky a respirátory např. při konzumaci jídla a nápojů.

Snaha předejít automatickým karanténám

Stejná pravidla budou platit i pro zaměstnance škol, pro ně školy ovšem testy zajistit nemusejí. Pokud nepředloží negativní test či se nepodrobí samotestu na místě (a nedoloží jinak bezinfekčnost), je zaměstnanec povinen nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu ve všech prostorech budovy nebo ve venkovním prostoru, pokud nelze dodržet rozestup 1,5 metru od ostatních – tato povinnost je totožná s povinností žáka nosit ochranný prostředek v případě, že se nepodrobuje testování.

Pokud bude mít žák či zaměstnanec školy pozitivní test, musí jít do tzv. izolační místnosti a následně půjde na potvrzující PCR test. Ti, kteří s ním byli dva dny před či dva dny poté v kontaktu, musí také na PCR.

Netestované děti v lavicích s rouškami? Školy čekají na pokyny

Domácí

„Nepočítáme tak automaticky s karanténou a nebudeme vypínat třídy. Bude dostačovat negativní PCR test. Po něm, když bude negativní, se mohou vrátit žáci zpět do výuky,” vysvětlil Vojtěch na tiskové konferenci.

Jestliže se pozitivní test objeví ve skupině testovaných, vztahují se následující kroky izolace a opuštění výuky na všechny, kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu. Škola má nejpozději v den provedení/obdržení výsledků testů elektronicky nahlásit údaje o provedeném testování žáka do aplikace.

Vláda schválila proplácení PCR testů ve školách

Domácí

Na plošné testování ve školách se primárně počítá s testováním pomocí antigenních testů, školy ale mohou využít i metodu PCR. Na tu dostanou od státu příspěvek 200 korun na každý test. K testování přesnějšími PCR testy na začátku školního roku se pak zatím přihlásilo 150 škol, termín k nahlášení končí tento týden ve středu, jak připomněl ministr školství Plaga.

Na základě výsledků získaných z testování se má poté rozhodnout o dalším postupu. Čtvrtý a další test bude proveden v případě, pokud se v rámci testování odhalí lokální ohnisko nákazy, tj. pokud bude ve školách v daném okrese vyhodnoceno více než 25 pozitivních testů na 100 tisíc provedených testů v součtu dvou prvních testů. Testování by pokračovalo do konce září jednou týdně.

Kdy má škola zajistit distanční výuku

Pokud je v důsledku mimořádných opatření (např. mimořádným opatřením KHS) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než polovině žáků alespoň jedné skupiny či třídy, přechází nepřítomní žáci na distanční výuku po dobu trvání daného stavu.

„V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat nepřítomným dětem, žákům či studentům vzdělávání distančním způsobem. Škola postupuje obdobně jako při běžné absenci,“ uvedlo MŠMT.

Výuka na dálku? Třetina žáků cítila, že se nestíhá učit

Věda a školy

Obdobně se podle školského úřadu postupuje i v případě, kdy dítě odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku. Tehdy škola, jak se píše v manuálu, nemůže v souladu s mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví umožnit žákovi osobní přítomnost na vzdělávání či poskytování školských služeb.

V případě, že žák odmítne nosit ochranný prostředek až v průběhu pobytu ve škole, ta je povinna ho izolovat od ostatních a kontaktovat zákonného zástupce.

Změny v covidových opatřeních. Dotknou se restaurací i akcí

Domácí

Resort zdravotnictví doporučuje co nejvíce dodržovat skupinovou izolaci či sociální distanc. „Škola a školské zařízení zajišťuje v rámci své kompetence např. dezinfekci rukou, úklid prostor, dodržování základních hygienických pravidel, nevpouští do budovy nemocné osoby,“ stojí dále v manuálu.

„V žádném případě nemůže v důsledku zavedení testování dojít k oslabení ostatních režimových opatření realizovaných ve školách. Samotné plošné testování má primárně screeningovou funkci, a proto nemůže nahradit další režimová opatření a má sloužit především jako jejich doplněk, který zvyšuje jejich účinnost,“ tvrdí se v návodu.

Reklama

Související články

Ředitel zajistil očkování celému gymnáziu

30. 7. 2021, 14:59

Školy zatím nevědí, jaká hygienická opatření se budou muset v novém školním roce dodržovat, navíc nelze odhadovat epidemickou situaci na podzim. Milan Dundr,...

Testy žáků budou platit i na akce mimo školu

6. 8. 2021, 9:32

Plošné testování zkraje nového školního roku ulehčí rodinám i dětem. Negativní výsledek samotestu ve škole s čestným prohlášením bude možné využít i mimo...

Tisková konference po jednání vlády

16. 8. 2021, 20:03

Vláda premiéra Andreje Babiše (ANO) na mimořádném zasedání řešila, jak budou s ohledem na pandemii koronaviru školy fungovat od začátku září. Jednání má...

Výběr článků