Hlavní obsah

Oxid uhličitý nemá tak velký vliv na oteplování, ukazuje nová studie

4. 12. 2011, 15:36
Novinky, pst

Oxid uhličitý má už dlouhá léta nálepku hlavního viníka člověkem vyvolaného globálního oteplování. Jenže nová studie zveřejněná v časopise Science dokazuje, že jeho vliv na růst teplot v atmosféře není zdaleka takový, jak se předpokládalo. To ovšem podle výzkumníků neznamená, že by se lidé neměli obávat drastických klimatických změn.

Článek

Dřívější studie, jak upozorňuje BBC, pracovaly s meteorologickými měřeními za posledních 150 let a uváděly do souvislosti stoupající průměrné teploty a klimatické jevy s rostoucí hladinou CO2 v důsledků exhalací rozvíjející se lidské civilizace. Nicméně modelování rostoucích teplot se ukázalo jako nespolehlivé. Nové analýzy pracují s větším časovým úsekem, sahajícím až do doby kamenné, a růst teplot předpovídají s větší jistotou.

Skleníkový efekt
Proces, při kterém atmosféra způsobuje ohřívání planety tím,že absorbuje dopadající sluneční záření a zároveň brání jeho zpětnému odrazu do prostoru. Některé průmyslové emise tento efekt podle většiny vědců nepřirozeně zesilují, což podle nich může mít katastrofické následky. Mezi skleníkové plyny patří především vodní páry, které způsobují asi 60 % zemského přirozeného skleníkového efektu, druhou příčku zaujímá oxid uhličitý, který se podílí asi 26 % a jeho podíl se s průmyslovými exhalacemi zvyšuje. Zbývajícími důležitými hráči jsou methan, oxid dusný a ozón, způsobují asi 8 %.

Vedoucí výzkumu Andreas Schmittner z Oregonské státní univerzity uvedl, že model zahrnující i poslední dobu ledovou před 21 000 lety lépe ilustruje komplexní pohled na vliv evoluce lidské civilizace a dopadů tohoto procesu na pozemské klima. Nové poznatky navíc ukazují, že doba ledová nebyla tak studená, jak se dříve předpokládalo.

"Z toho také plyne, že vliv CO2 je menší, než jsme si mysleli,” vysvětluje Schmittner. Na základě přehodnocení vstupních údajů jeho tým předpokládá, že zdvojnásobení objemu CO2 v atmosféře ve srovnání s úrovní před průmyslovou revolucí povede na zemi k růstu průměrných teplot o 1,7 až 2,6 stupně Celsia. To je méně, než kolik předpovídal v roce 2007 Mezivládní panel pro klimatickou změnu (IPCC), který varoval před růstem o 2 až 4,5 stupně Celsia.

Autoři studie v této souvislosti zdůrazňují, že přestože jsou jejich odhady nižší, bude mít i takový nárůst teplot vážné dopady na klima, včetně katastrofických.

Reklama

Související články

Výběr článků