Hlavní obsah

Spory Prahy 5 s Tanečním centrem o užívání budovy Pod Žvahovem jsou urovnány

21. 5. 2014, 15:21
Novinky, Luděk Sefzig

Rada Prahy 5 v úterý 20. května schválila záměr uzavření dodatku k nájemní smlouvě z roku 2006 na pronájem části budovy Pod Žvahovem 463 se společností Taneční centrum Praha (TCP). Současné vedení radnice ve spolupráci se zástupci TCP tak ukončilo letitý spor, který dospěl až k Ústavnímu soudu.

Foto: Archiv MČ Praha 5

Spor o nájem areálu Pod Žvahovem dospěl až k Ústavnímu soudu, který zrušil předchozí rozsudky.

Článek

Právě na základě rozhodnutí Ústavního soudu o platnosti nájemní smlouvy k areálu Pod Žvahovem přistoupila radnice Prahy 5 k narovnání majetkoprávních vztahů mezi městskou částí a nájemcem areálu. Soud totiž zrušil původní rozsudky nižších instancí, které nájemní smlouvu uzavřenou v roce označovaly za neplatnou. Praha 5 následně zahájila jednání s nájemcem a dospěla k dohodě.

Návrh dodatku upravuje výši nájmu od roku 2010, narovnává práva a povinnosti smluvních stran především v oblasti investic do areálu a určuje postupy pro zajištění stavebních úprav.

„Po uplynutí zákonné lhůty ke zveřejnění na úřední desce bude dodatek podepsán smluvními stranami. To znamená, že po 8 letech bude například konečně jasné, kolik má TCP platit nájem, či jak postupovat v případě oprav budov. Zásadní je, že dodatek není nařízení, ale vznikl oboustrannou dohodou a strany jej uzavřou dobrovolně,“ sdělil radní Jiří Vejmelka, který má správu majetku městské části v gesci.

Další kroky radnice směřují k obnově celého areálu. „Ukončení letitého sporu umožňuje smysluplně jednat o revitalizaci areálu a odstranění závad. Městská část Praha 5 má na tuto revitalizaci připraveno necelých 22 miliónů Kč. Po dohodě s nájemcem probíhá obnova po etapách, probíhající výuka se tedy nebude muset přerušit,“ dodala zástupkyně starosty Naděžda Kratochvílová.

Reklama

Výběr článků