Hlavní obsah

Sociálně terapeutická dílna CEDR oslavila páté narozeniny

3. 10. 2015, 11:34
Novinky, Stanislava Dvořáková

Obecně prospěšná společnost CEDR Pardubice působí v Ústí nad Orlicí již 5 let. K svému výročí připravila pro širokou veřejnost Den otevřených dveří s názvem Ukážeme vám cestu.

Foto: Stanislava Dvořáková

Sociálně terapeutická dílna CEDR v Ústí nad Orlicí připravila ke svému 5.výročí založení seznámení veřejnosti se svojí činností.

Článek

V úterý 29. září sociálně terapeutická dílna CEDR v Ústí nad Orlicí v rámci Dne otevřených dveří u příležitosti 5. výročí svého založení ve městě přivítala zájemce z řad široké veřejnosti, aby jim na praktických workshopech ukázala činnost této dílny.

Zájemci se mohli navíc aktivně zapojit do výtvarných a řemeslných technik, kdy si vlastní výrobek mohli odnést domů. Jednalo se plstění z ovčí vlny, linoryt, pedig, výrobu svíček, mýdla a dekorací z podzimního listí.

Navíc hotové výrobky klientů si bylo možné přímo zakoupit v dílně, jinak se s nimi lze setkat na prodejních stáncích při různých akcích.

Odpolední slavnostní program zahájil ředitel obecně prospěšné společnosti CEDR, která již 21 roků působí v Pardubickém kraji Bc. Lukáš Hnát, který nejen zhodnotil celkový přínos CEDRu pro lidi, kteří se svým handicapem cítí vyřazeni z normálního života, ale také práci a pozitivní výsledky pětiletého trvání sociálně terapeutické dílny v Ústí nad Orlicí.

S poděkováním za tuto práci a přáním mnoha úspěchů do dalších let se připojili radní Pardubického kraje odpovědný za sociální věci a neziskový sektor ing. Pavel Šotola a senátor ing. Petr Šilar, který jako bývalý radní Pardubického kraje se touto problematikou zabýval. Ve svém vystoupení navíc přislíbil pomoc při hledání vhodných prostorů pro zamýšlené rozšíření ústecké služby o nová chráněná pracovní místa.

Na závěr vedoucí sociální pracovnice Mgr. Petra Krátká seznámila přítomné s konkrétními výsledky činnosti ústecké organizace, která poskytuje dvě sociální služby pro lidi s duševním onemocněním, a to sociálně terapeutickou dílnu a sociálně aktivizační služby. Vyjádřeno v číslech: za pět let služby ji navštívilo 85 klientů, z nichž 38 dlouhodobě docházelo do dílny na pracovní rehabilitaci a 16 se podařilo vrátit do pracovního procesu.

Poté nastal pravý slavnostní narozeninový obřad, kdy na přineseném dortu bylo sfouknuto pět svíček a stal se součástí sladkého pohoštění. K tomu přispěla i výborná káva, kterou si mohli přítomní zakoupit v kafebaru společnosti Rytmus Východní Čechy, jejímž posláním je také starost o vytváření pracovních míst pro osoby obtížně zaměstnatelné.

Dalším programem byla prohlídka výstavy autorských prací uživatelů služeb a fotografií Evibruenn. Slavnostní ráz dne pak dotvořilo hudební vystoupení kytarového dua Jana a Romana Šťovíčkových.

Reklama

Výběr článků