Hlavní obsah

Ostravský Svět vědy míří do finále

16. 5. 2014, 16:41
Novinky, Beáta Kapošváry

Popularizace přírodovědných oborů v rámci projektu Svět vědy – záhadný i zábavný míří do cílové pásky, ale rozjetý maratón akcí konaných z tohoto projektu jakoby neměl konce.

Foto: Beáta Sklářová

Den země 2014 v Ostravě - Porubě.

Článek

Exkurze do Zoo a planetária v Praze, exkurze do Technického muzea v Brně, odborná exkurze pro vybrané studenty katedry biologie a ekologie v Ústavu experimentální botaniky AV ČR v Praze-Lysolajích, antropologicky zaměřená exkurze do Brna a okolí či exkurze do Přírodovědného muzea ve Vídni, to je dubnová "exkurzní smršť" pro studenty Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity.

Díky projektu k popularizaci přírodovědných oborů se studenti Ostravské univerzity obohacují nejen ve svých znalostech, ale například studenti učitelství mohou získané informace a zážitky využít ve své další praxi.

Účast studentů na Dni země v Ostravě-Porubě ve stáncích s různými atraktivními hrami, pokusy a soutěžemi i popularizační akce Okénko do přírody, geografické přednášky či zábavné semináře z fyziky pro žáky základních škol taktéž patřily k jarním popularizačním akcím, které jsou mezi dětmi, teenagery i veřejností velmi oblíbené.

V dubnu nechyběly ani vzdělávací semináře či přednášky pro akademické pracovníky a studenty Přírodovědecké fakulty. Například jednou z nich byla i beseda s absolventy katedry biologie, která byla zaměřená na předávání zkušeností absolventů s jejich dalším studiem i s uplatněním v praxi. Studenti se dozvěděli, jaká úskalí jsou spojená s hledáním zaměstnání, platovým ohodnocením, představami a možnostmi seberealizace v různých sférách ochrany přírody, státní správy, v oblasti nakládání s odpady i s realizací ve vědě. 

Projekt na konci května končí - umožnil financovat mnohem víc akcí pro popularizaci přírodních věd, vzdělávání akademických i dalších pracovníků v této oblasti a systematicky rozvíjet spolupráci s mateřskými, základními i středními školami v této oblasti. 

Tyto akce byly realizovány v rámci projektu OPVK „Svět vědy - záhadný i zábavný“ (registrační číslo projektu CZ.1.07/2.3.00/35.0053), který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Reklama

Související témata:

Výběr článků