Hlavní obsah

Obrazy plné květin a krajkové inspirace Muchou k vidění v Dobrušce

17. 9. 2015, 8:21
Novinky, Dana Ehlová

Obdivovatelé výtvarného umění jsou v Dobrušce doslova hýčkáni. Lapidárium v budově městského úřadu, foyer knihovny a malý sál společenského centra mají plán výstav celoročně naplněn a výstavy se v těchto prostorech obměňují v pravidelných měsíčních intervalech.

Foto: Dana Ehlová

Výstavní prostory lapidária v Dobrušce rozkvetly obrazy Heleny Hruškové-Štefkové.

Článek

Dobrušské lapidárium rozkvetlo v září do ještě větší krásy. Jeho prostory totiž zaplnily doslova "kvetoucí" obrazy akademické malířky Heleny Hruškové-Štefkové, jejíž tvorbu výrazně ovlivnila krajina Orlických hor, kde na chalupě tráví již od dětství několik měsíců v roce.

Malířčiny krajiny s lučními květy, lesy a potůčky v různých ročních dobách jakoby zahalené do mlhy přenášejí do úplně jiného světa. Oči si při nich odpočinou a mysl se uklidní. Ve své přesvědčivosti mohou tyto obrazy svádět i k představě a pocitu, že namalované květy vydávají svou vůni. 

Bývalý poslanec parlamentu Josef Ježek, který tvorbu malířky představil během vernisáže, uskutečněné doslova v souladu s náměty obrazů ve venkovní části lapidária, zdůraznil: „Květina je věčnou inspirací umělců, v galeriích všude na světě nacházíme květinová zátiší, která jsou signována malíři zvučných jmen. Květina je krásným darem matky přírody nebo chcete-li stvořitele, kterého se nám dostalo,” řekl.

„Není tedy vůbec divné, že právě Helena Hrušková-Štefková se na svých obrazech inspiruje krásou květin, rozkvetlou přírodou, protože vyrůstala v umělecké rodině – matka malířka, otec sochař – bylo by asi s podivem, kdyby toto prostředí ji nesměrovalo do oblasti umění,” dodal Ježek.

Oleje i pastely výtvarnice podle Josefa Ježka také věrně odrážejí krásu naší přírody, pestrost barev a tvarů květin, které nás obklopují. Většinou až teprve pohledem na malířčiny obrazy si uvědomíme jejich krásu v detailu, který by nám jinak zůstal utajen.     

Helena Hrušková-Štefková vystavuje pravidelně každý rok samostatně a účastní se i skupinových výstav jak doma, tak v zahraničí. Svými obrazy je zastoupena v soukromých sbírkách po celém světě. Její prezentace v Dobrušce potrvá do konce září a je otevřena během provozní doby Městského úřadu a celý poslední zářijový víkend v době konání Svatováclavských slavností. 

Další pozoruhodnou výstavu v Dobrušce připravila na září také městská knihovna. Má název Inspirovány Muchou a ve foyer představují svoje umění členky Klubu paličkování při Domu dětí a mládeže Dobruška, které dokazují, že tradice a umění paličkování se v našem regionu úspěšně předává z generace na generaci od poloviny 17. století až do dneška. 

Zatímco ve svých počátcích nacházela krajka uplatnění hlavně při zdobení oděvů, jako doplněk interiérů šlechtických sídel, později zlidověla a začala se používat na zdobení lidových krojů.

Členky klubu paličkování tentokrát krajkou zobrazují nádherné obrazy Alfonse Muchy, které je inspirovaly k vlastní tvorbě. Impuls jim přitom dala výstava plakátů ze sbírky Ivana Lendla a podvinky krajkářky Aleny Třešňákové.

Paličkovanými krajkovými obrazy se tak Haně Čermákové, Zdeně Kohoutové, Zoje Křivkové, Věře Mackové, Evě Novákové, Janě Peichlové, Jaroslavě Rázlové a Janě Ruprechtové podařilo vyjádřit obdiv k malíři a zároveň dokázat, že možnosti práce s paličkami a nitěmi jsou téměř neomezené.       

Reklama

Výběr článků