Hlavní obsah

Nejstarší město Rakouska dává nahlédnout do své dávné historie

12. 10. 2018, 12:25
Novinky, Petr Hejna

Hornorakouský Enns je spojen především s dobou římské osady, krutého vraždění křesťanů i vznikem legendy o svatém Florianovi, který zde našel smrt. Od hraničního přechodu Dolní Dvořiště je Enns vzdálen šedesát kilometrů, do 4. listopadu je otevřena zemská výstava věnovaná právě římské éře.

Foto: Petr Hejna

z archeologických vykopávek

Článek

Město Enns (281 m n. m.) je pojmenováno podle řeky Enns, nejen našimi vodáky počeštěle poněkud nelibě zvaná Enže. Ta se nedaleko odtud u nechvalně proslaveného Mauthausenu po 254 kilometrech toku, kdy míjí i Dachstein, vlévá do Dunaje.

V místech, osídlených již v pravěku, vyrostla kolem roku 50 našeho letopočtu římská osada s vojenským ležením, čítajícím časem na šest tisíc ozbrojenců. Současně vznikl městský celek Lauriacum. 

Období panování Říma (dobrých 500 let, kdy bylo Rakousko součástí římské říše) představuje rozsáhlá výstava v městském muzeu, zvaném Lauriacum, které leží přímo na náměstí obce.

Je zde vystaveno mnoho dobových artefaktů, k vidění jsou mapy, provedení výstavy obsahuje i interaktivní prvky, určené zejména dětem. Hraný dokument v projekčním sále oživuje život v římském městě, seznamuje s každodenní činností tehdejších obyvatel. Součástí výstavy je také archeologický park v Ennsu s rekonstruovanou pecí na pálení vápna.

Papežská bazilika sv. Vavřince byla vystavěna na základech bývalého římského chrámu, na náměstí se tyčí věž z roku 1568, krom sdělování času sloužila i jako součást obranného systému coby pozorovatelna, dochována je i část hradeb. Jejích šedesát metrů je možno zdolat po 157 schodech a kochat se rozhledem na město i do kraje. Hned proti věži je vstup do muzea v prostorách dřívější radnice, v těsné blízkosti centra města leží zámek Ennsegg. 

Jako první zde byl roku 1100 vystavěn kamenný hrad, v místě jeho časem rozpadajících se zbytků vyrostl v letech 1569 - 1570 zámek, později zbarokizovaný. Z významných osobností zámek navštívili například František I. Štěpán Lotrinský - manžel Marie Terezie, stejně jako její dcera Marie Antoinetta, císař Napoleon, jeho druhá žena, arcivévodkyně Marie Luisa Habsbursko-Lotrinská, často zde pobýval František Ferdinand d´Este. 

Inu, není tedy důvodu toto místo nenavštívit a připojit se tak symbolicky k významným osobnostem evropských dějin. Vedou zde navíc oblíbené cyklostezky - Ennská cyklotrasa coby nejmladší z rakouských cyklistických trasa teprve svoji proslulost získává. Horní tok Ennsu je vyhledávanou divokou vodou pro sjíždění.

K v úvodu zmíněnému vojákovi, po smrti prohlášeného za svatého - za vlády císaře Diokleciána, horlivého pronásledovatele křesťanů (paradox času učinil později z Říma stolici katolické církve), Lauriacum spravoval místodržitel Aquilinus, po vzoru svého vládce hojně likvidující křesťanskou populaci. Velitel římských legií Florian, sám křesťan, chtěl zachránit čtyřicítku z nich před rozsudkem smrti, avšak té mu bylo dopřáno samotnému - s pravděpodobně mlýnským, kamenem na krku skončil roku 304 na dně řeky.

Legendy jeho skon doprovázejí jak bičováním, tak stahováním z kůže, stejně jako nálezem jeho těla křesťankou Valerií, upozorněnou na vyplavenou mrtvolu orlem. Část ostatků světce uchovává díky Karlovi IV. i pražský chrám sv. Víta. Je patronem hasičů, ochránce před ohněm - snad pro vodu, v které zahynul, či proto, že se snažil hasit i lidskou zlobu a nesnášenlivost.

Reklama

Související témata:

Výběr článků