Hlavní obsah

Jak se chovat při úniku nebezpečných látek hlavním tématem ostravské besedy

14. 5. 2014, 17:18
Novinky, Josef Zajíc

V úterý 13. května v 16 hodin proběhla v Ostravě-Porubě v základní škole v Dětské ulici veřejná beseda s občany na téma Jak se chovat při úniku nebezpečných látek. Beseda probíhala v rámci projektu Snižování rizik při potenciální havárii s amoniakem v městském environmentu Ostravy.

Foto: Josef Zajíc

Veřejná beseda pro občany v Ostravě - Porubě: 13.5.2014 Plk.Ing. Pokorný vysvětluje zásady ochrany.

Článek

Beseda s občany proběhla u příležitosti zavedení do provozu jedinečného zařízení, které detekuje eventuelní únik amoniaku (čpavku) coby chladícího média na zimních stadionech SAREZA v Ostravě-Porubě a ČEZ Arény ve Vítkovicích. Beseda byla organizována pod záštitou statutárního města Ostrava a Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje.

Besedu s občany v jídelně základní školy na ulici Dětské zahájil Mgr. Petr Kůdela, tiskový mluvčí Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje.

O projektu Snižování rizik při potenciální havárii s amoniakem v městském environmentu Ostravy zúčastněné občany informovala Ing. Marie Dvořáková z Magistrátu města Ostravy.

„Cílem projektu je snížení rizika úniku čpavku ze zimních stadionů města Ostravy, které využívají čpavek pro přímý okruh chlazení. Snížení tohoto rizika je navrženo pomocí instalace systému čidel, která jsou schopná indikovat nebezpečné koncentrace čpavku, a dále instalací skrápěcího zařízení přímo na stadionech,” sdělila mimo jiné Dvořáková.

„Odborným garantem je Hasičský záchranný sbor MSK. Projektovou dokumentaci připravila VŠB-TU Ostrava pod vedením autorského kolektivu týmu Prof. Pavla Danihelky, CSc. z fakulty bezpečnostního inženýrství. Celkové náklady na projekt a jeho realizaci činily 3 985 600 korun,” dodala Dvořáková.

O opatřeních k ochraně obyvatel v případě havárie informovala kpt. Ing. Kateřina Blažková, Ph.D., vrchní komisařka z oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení HZS MSK. Besedujícím vysvětlila, co jsou nebezpečné látky, oznámila, jakým způsobem by byli lidé varování, a jak se chovat v případě této situace. Vysvětlila zajištění bezpečnosti a kde získat informace.

„Právě instalace systému čidel a systému rychlého varování obyvatelstva je unikát v České republice a po vyhodnocení se bude zavádět i do dalších zařízení. Skrápění eventuálního úniku amoniaku sníží nebezpečí proniknutí jedovatého mraku do ovzduší až o 60 procent,” informoval plukovník Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., náměstek krajského ředitele pro úsek prevence a civilní nouzové připravenosti HZS MSK.

V diskuzi odpovídal na otázky také plk. Ing. Antonín Krőmer, vedoucí oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení HZS MSK. Občané obdrželi brožury a letáky k tématu.

Reklama

Související témata:

Výběr článků