Hlavní obsah

Výdaje za soudní spory vás nemusí zruinovat, zaplatí je pojišťovna

22. 5. 2017, 1:47
Právo, Novinky, Barbora Buřínská

Mnozí lidé často vzdají obranu svých práv soudní cestou, protože se obávají jak vysokých nákladů za právníky, tak soudních výloh. Řešením, jak výdajům za soudní řízení předejít, tak může být sjednání pojištění právní ochrany. V současné době ho nabízí několik pojišťoven.

Foto: Profimedia.cz

Ilustrační snímek

Článek

„Předmětem pojištění právní ochrany jsou náklady vynaložené na ochranu oprávněných právních zájmů pojištěného klienta. Cílem je poskytnout pojistné plnění, resp. uhradit náklady spojené s jeho právní obhajobou,” uvedla pro Právo Renata Čapková z České podnikatelské pojišťovny (ČPP).

„V případě právního sporu se tak pojištěný nemusí obávat, že není finančně či odborně připraven ho vést, nebo že nemůže riskovat jeho prohru. Potřebné náklady až do výše sjednané pojistné částky za něj pojišťovna totiž uhradí. Zároveň prostřednictvím právního poradenství poskytuje pojištěnému pomoc v situacích, kdy si jako laik není zcela jistý, jak správně postupovat, aby si svá práva dopředu nepoškodil či jinak nezkrátil,” doplnil pro Právo Michal Kratochvíl z pojišťovny D.A.S.

Ochrana ve všech oblastech života

Produkty pojištění právní ochrany, které některé z tuzemských pojišťoven v současné době nabízejí, jsou určeny jak pro běžné občany, tak pro podnikatele. Pojišťovny rozsah poskytovaných služeb definují při sjednání pojištění, klient si v jedné smlouvě může pojistit i více druhů.

Pojištění tak zajistí klientům právní ochranu prakticky ve všech oblastech života.

Druhy pojistných produktů právní ochrany
Pojištění právní ochrany řidiče Vztahuje se pouze na škody jemu vzniklé. Toto pojištění je určeno zejména pro řidiče z povolání.
Právní ochrana vlastníků vozidel Toto pojištění ochraňuje vlastníka, držitele a řidiče vozidla uvedeného v pojistné smlouvě a současně i spolucestující osoby v pojištěném vozidle za předpokladu, že osoby jsou oprávněny toto vozidlo používat.
Právní ochrana rodiny Pojištění zabezpečuje rodinu při nevýdělečné činnosti jednotlivých členů rodiny. Jedná se zejména o události, které pojištěným osobám nastanou jako chodcům, cyklistům, rekreantům, cestujícím v hromadné dopravě apod. Právní ochrana je taktéž poskytovaná v případě právních problémů rodiny souvisejících s jejich movitým majetkem – s výjimkou problémů týkajících se motorových vozidel.
Právní ochrana pro vlastníka nemovitosti Produkt je určen vlastníkům a nájemcům nemovitostí, které jsou užívány k soukromému, nevýdělečnému účelu (byt, bytová jednotka, chata, rodinný domek, garáž apod.). V případě právních problému souvisejících s pojištěnou nemovitostí je díky tomuto pojištění poskytována právní ochrana a pomoc spojená s hájením zájmů klienta.
Právní ochrana podnikatelů Je vhodná především pro menší podnikatelské subjekty, kterým je poskytována právní ochrana při událostech souvisejících s podnikatelskou činností pojistníka. Předmět podnikání musí být vždy specifikován v pojistné smlouvě.
Právní ochrana pro případ pracovněprávních sporů Tento pojistný produkt poskytuje právní ochranu na události, které pojištěnému vzniknou výhradně jako zaměstnanci při plnění povinností z pracovněprávních vztahů. Pojištění je určeno pro případné řešení sporů vzniklých např. při komplikacích s odškodněním pracovního úrazu, nařčení z nedbalosti nebo spory ohledně dodržování zákoníku práce.
Úraz Tento pojistný produkt poskytuje právní ochranu pro případy problémů týkajících se odškodnění úrazu z odpovědnostního nebo soukromého pojištění.
Zdroj: Česká asociace pojišťoven

Pojistné částky až milión korun

V současné době produkt pojištění právní ochrany nabízí například pojišťovna Allianz. „Právní ochranu poskytujeme v oblasti autopojištění a pojištění privátního majetku,” upřesnil mluvčí pojišťovny Václav Bálek a dodal: „Za klienta hradíme náklady spojené s právní ochranou až do výše jednoho miliónu korun za každou pojistnou událost.”

Roční pojistné podle typu sjednaného produktu (resp. oblasti, ve které je klientovi poskytována právní ochrana) dosahuje částek kolem 700 nebo tří tisíc korun.

Produkt Právník po ruce společnosti Axa Assistance je koncipován jako komplexní řešení právních problémů v oblastech smluv, nemovitostí, reklamací, zaměstnání, autonehod a přestupků, dědických sporů a správním řízení. Pojistná částka je 500 tisíc korun, roční pojistné pak 3960 korun.

„V brzké době (řádově se jedná o týdny) budeme spouštět nové tarify podle jednotlivých oblastí, přičemž nejlevnější z nich se bude pohybovat do stokoruny měsíčně,” upřesnil pro Právo Martin Müller z Axa Assistance.

ČPP nabízí pojištění v základním rozsahu (vztahuje se na náhradu újmy podle občanského zákoníku, vlastnictví movitých věcí, trestní a přestupkové právo, pojistné právo), dále pak v rozšířeném rozsahu o pracovněprávní spory, vlastnictví nemovitosti, nájem nemovitosti. Limit pojistného plnění je v obou případech 300 tisíc korun, spoluúčast pak tři tisíce korun. Roční pojistné dosahuje 1200 korun, resp. 3360 korun.

Kdy může pojištění právní ochrany pomoci
V sousedství klientovy nemovitosti se začala provozovat diskotéka. Hudební produkce trvaly hluboko do noci a nesnesitelný hluk tak majitele nemovitosti nadměrně obtěžoval. Nakonec musel spor s provozovatelem diskotéky řešit u soudu.
Klient měl naplánovanou dovolenou v zahraničí, ale kvůli zpožděnému letu musel strávit noc na letišti. Propadla mu tak zaplacená noc v zahraničním hotelu. Právníci pojišťovny klientovi po zavolání poskytli výčet všeho, na co měl nárok od aerolinek (náhradní ubytování, stravu) a jeho jménem pak po dopravci požadovali proplacení nevyužité noci v hotelu. Klient si v ideálním případě užil zbytek dovolené a po návratu na něj už čekalo odškodné, které za něj na aerolinkách vymohli právníci.
Klient půjčil svému známému 50 tisíc korun. Ten však peníze v dohodnutém termínu nevrátil a přestal s klientem komunikovat. Díky pojištění právní ochrany se peníze podařilo klientovi skrze soudní řízení vymoci zpět včetně úroku z prodlení. Všechny vzniklé náklady na právní zastoupení klienta pojišťovna uhradila.
Klient si na zimu pořídil nové kožené boty, které se však po dvou měsících téměř rozpadly. Vadu reklamoval, ale prodejce se mu snažil tvrdit, že chyba je v nevhodném používání klientem. Zavolal proto na právní infolinku pojišťovny a po poradě s právníky si nechal vypracovat znalecký posudek, který vyzněl v jeho prospěch. Na jeho základě mu už prodejce reklamaci uznal.
Klientka podstoupila lékařský zákrok kvůli opravě křivých zubů. Po operaci se dozvěděla, že se zákrok nepovedl a bude nucena jej časem podstoupit znovu. Chyba se prý nestala na straně lékaře, který ji operoval. Nezávislý zubař však potvrdil opak. Pojišťovna klientce poskytla a uhradila právní zastoupení a zajistila vypracování znaleckého posudku, který vinu operatéra potvrzoval. Následně lékař napravil nepovedený zákrok a uhradil klientce také bolestné.
Zdroj: pojišťovny

Česká pojišťovna nabízí pojištění právní ochrany jako připojištění k cestovnímu pojištění. „Cena se připojištění se pohybuje na úrovni 50 korun za týden, připojištění zajistí pomoc při řešení právních sporů v zahraničí do limitu 200 tisíc korun,” doplnila mluvčí pojišťovny Ivana Buriánková.

Pojišťovna D.A.S. nabízí komplexní portfolio pojistných produktů v rozličných oblastech. Pojistnou částku má u všech nastavenu na jeden milión korun, přičemž výše pojistného je různá podle zvoleného produktu, pohybuje se řadově v jednotkách stovek až tisíců korun.

Kooperativa nabízí pojištění právní ochrany jako samostatný produkt ve variantě Rodina. „Zahrnuje právní ochranu oprávněných právních zájmů pojištěné osoby souvisejících s jejím movitým majetkem, s vlastnictvím, držbou nebo nájmem bytu či další nemovitosti a s dalšími právními vztahy pojištěné osoby v běžném občanském životě,” upřesnil mluvčí pojišťovny Milan Káňa. Klient si může sjednat pojistnou částku ve výši 100 tisíc korun za 1400 korun ročně, nebo 500 tisíc korun za 2500 korun ročně.

Jako připojištění k pojištění domácnosti si u Kooperativy můžete uzavřít i pojištění právní ochrany ve spotřebitelských vztazích. Limit pojistného plnění je 200 tisíc korun, roční pojistné pak 390 korun.

Reklama

Související články

Likvidace škod díky technologiím zrychlily

17. 4. 2017, 3:30

Likvidace pojistných událostí v Česku za posledních deset let výrazně zrychlily. Shodly se na tom pojišťovny oslovené Právem. Velkou roli v tom přitom hrálo...

Výběr článků