Hlavní obsah

PŘEHLEDNĚ: Jak vyplnit čtyřstránkové daňové přiznání

14. 3. 2023, 7:28

Kromě osob samostatně výdělečně činných (OSVČ), které si plnily v loňském roce své daňové povinnosti platbou měsíční paušální daně, musí všechny OSVČ, jejichž příjem v roce 2022 překročil 15 tisíc korun, doručit na finanční úřad daňové přiznání.

Foto: Profimedia.cz

Ilustrační snímek

Článek

Letošní novinkou je povinnost podat daňové přiznání elektronicky všem OSVČ, kterým ministerstvo vnitra zřídilo automaticky datovou schránku. Nepodnikající fyzické osoby, tedy osoby s příjmy ze zaměstnání, z nájmu nebo s ostatními příjmy, mohou i nadále podat přiznání v papírové podobě. Podívejme se v praktickém příkladu na to, jak daňové přiznání, ať už v elektronické, nebo písemné podobě, za rok 2022 vyplnit.

Při příjmech ze samostatné výdělečné činnosti je nutné vyplnit klasický čtyřstránkový daňový formulář a přílohu číslo jedna daňového přiznání. „Mimo daňové přiznání musí OSVČ za rok 2022 vyplnit i přehledy pro Okresní správu sociálního zabezpečení a příslušnou zdravotní pojišťovnu,“ doplňuje Gabriela Ivanco, daňová poradkyně společnosti Mazars.

Příklad:

  • Paní Pavla Urbanová vykonávala po celý rok 2022 hlavní samostatnou výdělečnou činnost na základě svého živnostenského oprávnění. Příjmy ze samostatné výdělečné činnosti měla 941 tisíc korun a výdaje uplatňuje 60procentním výdajovým paušálem.
  • Paní Urbanová má dvě děti, na které uplatní v daňovém přiznání daňové zvýhodnění, které po dohodě s manželem (také OSVČ) bude nárokovat ona, neboť daňové zvýhodnění může uplatnit vždy pouze jeden z rodičů.
  • Paní Urbanová má s manželem ještě příjmy z nájmu bytu ve výši 150 tisíc korun, výdaje uplatní 30procentním výdajovým paušálem. V případě, že příjmy z nájmu plynou ze společného jmění manželů, tak příjem zdaní jeden z nich.
  • V daňovém přiznání bude paní Urbanová ještě nárokovat odpočet doplňkového penzijního spoření, na kterém si měsíčně spoří tři tisíce korun. „Paní Urbanová dosáhne u doplňkového penzijního spoření na maximální daňový odpočet ve výši 24 tisíc korun, protože pro účely odpočtu se hodnotí vlastní měsíční vklady nad tisíc korun,“ upřesňuje Ivanco.

První strana přiznání

Na první straně daňového přiznání uvede paní Urbanová své osobní údaje, jako je adresa, telefon, e-mail. Paní Urbanová vyplňuje řádné daňové přiznání za rok 2022 a bude ho podávat na finančním úřadě podle místa svého bydliště.

Foto: Právo

První strana daňového přiznání

Příloha číslo jedna

Nejdříve paní Urbanová vyplní přílohu číslo jedna daňového přiznání, ve které spočítá dílčí základ daně ze samostatné výdělečné činnosti. Nejprve zaškrtne čtvereček vpravo nahoře, že uplatňuje výdaje procentem z příjmů. V řádku 101 uvede částku 941 000 Kč a v řádku 102 částku 564 600 Kč (941 000 Kč x 60 %). Dílčí daňový základ ze samostatné výdělečné činnosti činí 376 400 Kč (941 000 Kč - 564 600 Kč) a uvede se do řádků 104 a 113.

Foto: Právo

Příloha č. 1

Příloha číslo dva

Do přílohy číslo dva uvede paní Urbanová příjmy a výdaje z nájmu dle § 9 zákona o dani z příjmu. Nahoře zaškrtne, že uplatňuje výdaje procentem z příjmů.

Příjem 150 000 Kč bude v řádku 201 a výdaj 45 000 Kč (150 000 Kč x 30 %) v řádku 202. Dílčí základ daně z nájmu ve výši 105 000 Kč (150 000 Kč - 45 000 Kč) se uvede do řádků 203 a 206.

Foto: Právo

Příloha č. 2

Druhá strana přiznání

Na straně číslo dva uvede paní Urbanová vypočtené dílčí základy daně z přílohy číslo jedna a přílohy číslo dva. Do řádku 37 částku 376 400 Kč a do řádku 39 částku 105 000 Kč. Souhrnný základ daně ve výši 481 400 Kč (376 400 Kč + 105 000 Kč) bude v řádcích 41, 42 a 45

Základ daně za rok 2022 si paní Urbanová sníží o odpočet doplňkového penzijního spoření ve výši 24 000 Kč, částku uvede na řádky 48 a 54. Snížený základ daně činí 457 400 Kč (481 400 Kč – 24 000 Kč) a je v řádcích 55 a 56. Vypočtená daň z příjmu před uplatněním daňových slev je 68 610 Kč (457 400 Kč x 15 %), tato částka je v řádcích 57, 58 a 60.

Foto: Právo

Druhá strana daňového přiznání

Třetí strana přiznání

Za rok 2022 je o 3000 Kč vyšší základní daňová sleva na poplatníka než za rok 2021. Tuto daňovou slevu ve výši 30 840 korun uvede paní Urbanová do řádků 64 a 70.

„Nárok na slevu na poplatníka v plném rozsahu mají OSVČ podnikající pouze po část roku i OSVČ s velmi vysokými příjmy, daňová sleva na poplatníka se nikdy nekrátí,“ dodává Ivanco. Daň z příjmu po uplatnění slevy na poplatníka činí 37 770 Kč (68 610 Kč - 30 840 Kč) a uvede se do řádku 71.

Paní Urbanová uplatní i daňové zvýhodnění na dvě děti ve výši 37 524 Kč. Měsíční daňové zvýhodnění činí 1267 Kč na první dítě a 1860 Kč na druhé dítě. Vzhledem k tomu, že paní Urbanová si bude nárokovat daňové zvýhodnění na obě děti za celý rok 2022, tak souhrnné daňové zvýhodnění činí 37 524 Kč. Částku daňového zvýhodnění uvede do řádků 72 a 73

Daň z příjmu za rok 2022 po uplatnění daňového zvýhodnění na děti je pouze 246 Kč (37 770 Kč - 37 524 Kč) a uvede se do řádků 74, 75, 77 a 91.

Foto: Právo

Třetí strana daňového přiznání

Čtvrtá strana přiznání

Na poslední straně daňového přiznání vyplní paní Urbanová všechny daňové přílohy, které odevzdává současně s daňovým přiznáním, a daňové přiznání podepíše. Bude se jednat o přílohu č. 1, přílohu č. 2, potvrzení o zaplacených příspěvcích a čestné prohlášení manžela, že v roce 2022 neuplatňuje slevu na děti, a rodné listy dětí.

Foto: Právo

Čtvrtá strana daňového přiznání

Na pojistném zaplatí víc

Zatímco na dani z příjmu fyzických osob zaplatí paní Urbanová velmi nízkou částku, u sociálního pojištění ani zdravotního pojištění tomu tak nebude. Na výpočet sociálního a zdravotního pojištění za rok 2022 nemají vliv žádné slevy ani odpočty. Sazba sociálního pojištění je 29,2 procenta z vyměřovacího základu a sazba zdravotního pojištění činí 13,5 procenta z vyměřovacího základu. Skutečným vyměřovacím základem je polovina hrubého zisku.

Pokud je skutečný vyměřovací základ při výkonu hlavní činnosti nižší než minimální vyměřovací základ, tak se pojistné počítá z minimálního vyměřovacího základu. „Do obou přehledů bude paní Urbanová uvádět pouze hrubý zisk ze samostatné výdělečné činnosti, příjem z nájmu sociálnímu ani zdravotnímu pojištění nepodléhá,“ vysvětluje Ivanco.

Minimální roční vyměřovací základ za rok 2022 u zdravotního pojištění je 233 466 korun a u sociálního pojištění 116 736 korun. Skutečný vyměřovací základ paní Urbanové je 188 200 korun (376 400 Kč x 50 %). Zdravotní pojištění se tedy bude počítat z minimálního vyměřovacího základu a sociální pojištění ze skutečného vyměřovacího základu. „Sociální pojištění za rok 2022 tedy činí 54 955 korun a zdravotní pojištění poté 31 518 korun,“ vypočítává Ivanco z Mazars.

Do kdy přiznání odevzdat
Do 3. dubna musí daňové přiznání odevzdat všichni poplatníci, kteří ho podávají v tištěné podobě. V praxi se tedy jedná většinou o lidi s příjmy ze závislé činnosti, kapitálových příjmů, příjmů z nájmů nebo s ostatními daňovými příjmy.
Při podání přiznání v elektronické formě se termín prodlužuje do 2. května. Je možné využít portál daňové správy MOJE DANĚ nebo datovou schránku.
Při využití služeb daňového poradce se termín pro doručení přiznání prodlužuje až do 3. července.
Všechny OSVČ musí vyplňovat nejenom přiznání, ale i přehledy pro místně příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu. Lhůta pro podání přehledů je do jednoho měsíce po podání přiznání k dani z příjmů.

Reklama

Související témata:

Výběr článků