Hlavní obsah

Tipy na výlet s GPS: Hledání památných stromů v Pražské kotlině

18. 8. 2010, 15:52
Novinky, Lucie Poštolková

V Pražské kotlině najdeme desítky chráněných krajinných oblastí ale také 191 památných stromů, pod kterými sedával například Beethoven, Antonín Švehla nebo T.G. Masaryk. Navíc u 18 z nich byly nově nainstalovány informační tabule s historií přírodních velikánů. Vydejte se po stopách pražských památných stromů a spojte příjemnou procházku s pátráním po minulosti či relaxací a objímáním stromů.

Článek

Zkuste se vypravit i do odlehlejších částí Prahy po stopách památných velikánů. V Satalicích na severovýchodním okraji hlavního města rostou u kaple sv. Anny čtyři památné lípy (4), které patří mezi nejstarší stromy svého druhu v Praze. Na dobové fotografii na tabuli si můžete prohlédnout jak vypadaly na přelomu 19. a 20. století.

Budete-li pokračovat po žluté turistické značce do přilehlé bažantnice, uvidíte tři další památné duby (3) z nichž jeden je podle obvodu druhým nejmohutnějším dubem hlavního města. Příjemnou procházkou přes Vinořský park se dostanete do Ctěnického háje, kde je vyhlášena skupina 11 památných dubů (2), které byly vysazeny v době selského povstání v roce 1775 na památku rychtáře Josefa Mirana, který ho vedl.

I další stromy jsou spojeny s významnými osobnostmi. Například v Hostivaři roste Švehlův dub (8), pod jehož korunou pobýval a vedl dlouhé debaty předseda tří československých vlád Antonín Švehla společně s Tomášem Garriguem Masarykem.

Nejmohutnější platan celého města roste na Malé Straně u Velkopřevorského paláce (13). Ten bývá spojován s hudebním skladatelem Beethovenem, který pod ním sedával, když byl na návštěvě Prahy. Konaly se zde i hudební koncerty.

Jako nejznámější památný strom hlavního města bývá označován platan na Karlově náměstí (11), který má zajímavé a netradiční rozložení větví. Informační tabule s historií najdeme i u platanu při vstupu do zahrady Kinských (15) nebo u platanu na Kampě (14), který roste naproti Lichtenštejnskému paláci.

Pokud se zajímáte spíše o duby, pak se běžte podívat na hráz Podleského rybníka (6), kde je vyhlášeno šest památných dubů, z nichž ten s největším obvodem je třetí nejmohutnější dub v Praze.

V blízké Uhříněveské oboře je hraniční dub Uhříněveského panství (7), který je zmiňován v hraničním protokolu mezi panstvími Uhříněves a Škvorec z roku 1662.

A pokud bydlíte spíše v západní polovině Prahy, pak v Sobíně v prodloužení ulice Blatnická roste na křižovatce bývalých úvozových cest památná olše (17), která byla uchráněna při scelování polí během kolektivizace a dnes je krajinnou dominantou.

Kousek od Stodůlek na okraji osady Chaby je nejstarší a nejmohutnější památná rodová lípa srdčitá (16) , jejíž obvod je 665 cm. Další informační tabule je například u kostela sv. Petra v Dubči, před nímž roste jasan (5), který byl vysazen v roce 1868 při přestavbě kostela a dnes je památným stromem.

Nejčastěji se v Praze mezi památnými stromy objevují duby, kterých je celých 60 procent. Dále následují lípy a jasany. Ale roste zde i památný tis, cedr nebo olše. U vybraných 18 památných stromů najdete informační tabule popisující historii ale i dosud nepublikovanou minulost těchto velikánů.

Informační tabule zpracoval student České zemědělské univerzity v Praze Aleš Rudl, který dával dohromady informace z různých zdrojů a také připravil grafickou podobu, včetně fotografií. Magistrát hl. m. Prahy financoval výrobu a instalaci tabulí.

Seznam památných stromů s informačními tabulemi
Pravý břeh VltavySouřadnice GPS
1Cedr atlaský Na Balkáně50°5'44.385"N, 14°29'13.181"E
2Miranovy duby ve Ctěnickém háji50°8'55.898"N, 14°34'37.725"E
3Duby letní v Satalické bažantnici50°7'42.337"N, 14°34'29.206"E
4Lípy u kapličky sv. Anny v Satalicích50°7'36.358"N, 14°34'31.186"E
5Jasan ztepilý u kostela sv. Petra v Dubči50°3'19.523"N, 14°34'49.377"E
6Duby na hrázi Podleského rybníka50°2'55.52"N, 14°35'43.396"E
7Hraniční dub Uhříněveského panství50°2'7.307"N, 14°36'11.085"E
8Švehlův dub v Hostivaři50°2'57.619"N, 14°31'43.681"E
9Hraniční kunratický dub letní50°1'44.091"N, 14°29'15.528"E
10Stromořadí dubů letních v Hodkovičkách50°1'8.374"N, 14°25'15.733"E
11Platan javorolistý na Karlově náměstí50°4'34.762"N, 14°25'12.915"E
12Dub letní v Čimickém háji50°7'49.364"N, 14°26'29.84"E
Levý břeh VltavySouřadnice GPS
13Beethovenův platan u Velkopřevorského paláce50°5'10.625"N, 14°24'24.764"E
14Platan javorolistý na Kampě50°5'6.189"N, 14°24'30.348"E
15Platan javorolistý v zahradě Kinských50°4'44.133"N, 14°24'11.644"E
16Rodová lípa srdčitá v Chabech50°2'46.866"N, 14°17'43.947"E
17Olše lepkavá v Sobíně50°3'44.836"N, 14°15'47.23"E
18Stromořadí lip v Gagarinově ulici v Suchdole50°8'0.896"N, 14°22'49.055"E
Zdroj: www.prazskestromy.cz

Víte proč je lípa srdčitá národní strom České republiky? Ne, tak mrkněte na video na Stream.cz

Reklama

Související témata:

Související články

Výběr článků