Monumentální plátno o rozměrech 172 krát 312 centimetrů můžete vidět v Místodržitelském paláci na Moravském náměstí v Brně. Prohlédnout si ho můžete dokonce zdarma, protože MG jako první galerie v Česku zrušila vstupné do svých stálých expozic.

Poškozené plátno léčili „homeopaticky“

Obraz visel do roku 1975 v obrazárně Moravského zemského muzea, ale vzhledem k nutným opravám statiky Ditrichštejnského paláce byl převezen do Galerie výtvarného umění v Hodoníně. Nedávno byl vystaven ke 150. výročí narození Joži Uprky v Národní galerii. Pak dílo v Brně restaurovali.

Podle kurátorky MG Kateřiny Svobodové byla obnova mnohem náročnější, než předpokládali. „Plátno bylo na více místech zteřelé, popraskané, bylo zapotřebí hlubších zásahů. Členitost a plasticita malby komplikovala také vyčištění plátna. Odborníci pečlivě dávkovali účinné látky, metodu sami označili pojmem restaurátorská homeopatie,“ řekla s úsměvem Svobodová.

Uprkovo dílo prošlo rozsáhlou restaurací.

Kurátorka Kateřina Svobodová u obnoveného Uprkova obrazu

FOTO: Jan Trojan, Právo

Galeristé jsou s restaurací obrazu spokojeni. Malba se znovu rozzářila intenzívními barvami, projasnilo se pozadí, zvýraznily detaily. Restaurován byl i původní rám, v posledním období ne zrovna šťastně nahrazený provizorní lištou. Obraz nyní vypadá i s novým rámem tak, jak jej znali Uprkovi současníci.

Milovníci a znalci výtvarného umění jistě ocení, že poprvé v sousedství Jízdy králů je vystaven úplný soubor olejových skic, získaný od umělcovy dcery. Názorně přibližuje způsob malířovy práce. Prezentována je i dokumentace restaurátorského zákroku.

Očekávají větší návštěvnost

„Uprka měl problémy s prodejem tak velkého obrazu,“ připomněla kurátorka. Do sbírek tehdejší obrazárny Moravského muzea byl výborem zakoupen až v roce 1904 na návrh Klubu přátel umění Moravským zemským.

Myšlenkou zachytit lidovou slavnost typickou pro Slovácko se začal autor zabývat již po návratu ze studií v Mnichově. Nejvíce ho zaujala jízda vlčnovská. V soukromé české sbírce existuje také zmenšená verze Jízdy králů. Velké plátno obdivoval v Brně v roce 1902 August Rodin, vystaveno bylo v Londýně, Vídni i Petrohradu.

Zdarma mohou zájemci navštívit od 1. prosince v Brně Uměleckoprůmyslové muzeum, Pražákův palác a zmíněný Místodržitelský palác – všechny budovy patří Moravské galerii. Každý návštěvník samozřejmě může přispět do kasičky dobrovolnou částkou.

„Očekáváme razantní nárůst návštěvnosti. Zároveň chceme, aby umění bylo dostupnější pro všechny,“ uvedl ředitel MG Press.