Kamnové kachle, akvamanile (hliněné nádoby na vodu, užívané u stolu k mytí rukou) nebo drobné plastiky - tyto předměty, vyrobené středověkými řemeslníky, si od 30. října až do 2. února 2014 mohou prohlédnout návštěvníci výstavy Umění z hlíny v prostorách brněnského Biskupského dvora.

První část expozice se zaměřuje na restaurované kamnové kachle, které byly objeveny u kapucínského kláštera pod Petrovem a jsou zdobené rozličnými motivy - loveckými, náboženskými i zvířecími. Historické kachle ležely přes 50 let v depozitáři, restaurovány byly v letech 2011 až 2013. Součástí výstavy je také replika gotických kamen.

Mohutná replika gotických kamen

Mohutná replika gotických kamen

FOTO: Archiv Moravského zemského muzea

Dále se návštěvníci v rámci výstavy přesunou k prohlídce výrobků středověkých hrnčířů. Tady jsou k vidění akvamanile mimo jiné ve tvaru berana, ježka či kentaura z Knínic u Boskovic. Drobnou hrnčířskou plastiku pak výstava představuje v podobě malých předmětů, které mohly sloužit také jako dětské hračky či zboží na poutích a jarmarcích.

Pokud některého z návštěvníků zajímá proces restaurování vystavovaných exponátů, na němž se významně podíleli studenti Vyšší odborné školy restaurátorské v Brně, uvidí ho na promítaném videu. O víkendech sem můžete zavítat vždy od 13:00 do 18:00.