Poté, co prostory zbrojnice na lysickém zámku poškodila dřevomorka, bylo nutné odtud vystěhovat vše ze dřeva a velkou část vybavení nahradit novými kusy. Původní zůstal pouze dřevěný kazetový strop.

Ve velké zbrojnici jsou zbraně všeho druhu od období gotiky až po romantismus. K raritám tu patří meč z protáhlého hlavového výběžku ryby druhu piloun obecný. Unikátní jsou také samurajské meče, které si před 140 lety z Japonska přivezl majitel zámku hrabě Ervín Dubský.

Od zbraní k myslivcům

Dalším lákadlem je pro turisty nově otevřená výstava o historickém lesnictví. Tvoří ji četné uniformy, mezi nimiž je i nejstarší lesnická uniforma z panství Schwarzenbergů. Kromě ní si návštěvníci zámku prohlédnou měřidla na výpočet množství vytěženého dřeva a nástroje pro výsadbu stromů.

Pokud se rozhodnete zámek v Lysicích a jeho lesnickou výstavu navštívit, neměli byste přehlédnout také kopii listiny, kterou moravský markrabě Jan Jindřich v roce 1373 daroval řádu augustiniánů les na Mniší hoře v Brně. Nyní je na tomto místě areál zoologické zahrady.