Rotunda svaté Kateřiny byla součástí hradu knížete Břetislava z rodu Přemyslovců. Uvnitř ji zdobí fresky, které v ní nechal namalovat moravský markrabě Konrád II. Ota u příležitosti sňatku s Marií Srbskou, dcerou srbského krále. Tyto románské nástěnné malby, na nichž je manželský pár zobrazen, se v interiéru rotundy zachovaly z první poloviny 12. století. Podle odborníků svým významem zcela přesahují hranice země.

V červnu začnou na rotundě svaté Kateřiny ve Znojmě opravy za několik miliónů korun. Rekonstrukce se bude týkat především vnějšku a okolí rotundy.

„Dojde k demolici a úpravě části ohradní zdi včetně brány, která oddělovala areál původně soukromého pivovaru od okolí rotundy,“ popsala část prací mluvčí Znojma Zuzana Pastrňáková. Přebuduje se také kamenné schodiště vedoucí do rotundy. Podle aktuálních odhadů by stavební práce měly skončit v průběhu září.