V Příbrami by měly v brzké době přibýt upravené cesty, lavičky a odpadkové koše v lese u poutního místa Svatá Hora. "Jednáme o tom, že bychom kus lesa, který je v hospodářském plánu, vyčlenili," uvedl místostarosta Ivan Šedivý.

Území o rozloze 2,75 hektaru se má změnit na les zvláštního určení. "Je to ohraničeno bývalou restaurací, příjezdovou cestou nahoru ke kalvárii a zezadu polem. Posíláme na příslušné orgány žádost, aby to nebyl produkční les, ale lesopark," uvedl Šedivý. Totéž by se časem mělo týkat i lesu Koráb nedaleko kostela svatého Prokopa.

Říčany se připojují, Benešov ne

S větším rekreačním využitím okolních lesů počítá i říčanská radnice, která už tato území do jiné kategorie převedla. Plánuje na nich výraznější ochranu, omezení těžby nebo budování naučných stezek.

"Všechny lesy ve vlastnictví města Říčany jsou převedeny do kategorie lesy zvláštního určení - příměstské a další lesy se zvýšenou rekreační funkcí, tedy nikoliv lesy hospodářské," potvrdil Radek Smetánka z říčanské radnice.

Naopak třeba v Benešově o podobných změnách zatím neuvažují. "Naše lesy nejsou tak kvalitní, máme asi 160 hektarů, ale spíš jsou to meze kolem města," řekl místostarosta Roman Tichovský. Poukázal na to, že lidé mohou využívat procházkové trasy v zámeckém parku na Konopišti. "To vlastně lesopark je," dodal.