Kapličky dodnes často nacházíme ve vesnicích, anebo naopak mimo obydlená místa ve volné krajině, u pramenů studánek, na návrších, kde kapličku obklopovaly nejčastěji lípy, cesty a rozcestí a k nimž se přicházelo z okolí. Sloužily k veřejné pobožnosti, stejně jako k tichému zastavení k modlitbě. Kapličky jsou nejlépe přístupné pěšky nebo na kole.

K některým stavbám (ke kostelu Panny Marie v Kunčicích nad Labem, kostelu Nejsvětější Trojice v Klášterské Lhotě, kapličce sv. Michala, kapli neznámého zasvěcení na Konfiskátech u Černého Dolu anebo kapli sv. Barbory u Černého Dolu) se dostanete i autem.

Jestřabí v Krkonoších

Jestřabí v Krkonoších

FOTO: Dáša Palátková

Sakrální památky přežívají v podvědomé úctě lidí. Vyzařují duchovní energii a emocionální náboj spojený s fenoménem historické paměti. Byly spojeny s každodenním životem lidí a přirozeným způsobem se v minulosti těšily jeho samozřejmé péči.

Čermná – zdejší kostelík sv. Václava byl vystavěn roku 1384. Původní i se zvonicí přetrval 529 let. Nový byl dostavěn v roce 1915. Památku na jedny z majitelů obce, Cikány, nalezneme uvnitř v podobě náhrobku se dvěma figurkami a znakem rodu Cikánů z Čermné.

Dolní Branná – na území obce stojí kamenný kostel sv. Jiří, svoji podobu získal v roce 1857. Hlavní zvon kostela je druhým nejstarším v Královéhradecké diecézi a pochází z roku 1499.

Dolní Kalná – nejcennějším uměleckým předmětem kostela je dřevěná madona z roku 1350 a varhany z 18. století. Památný je malý a velký zvon z let 1522 a 1565.

Horní Kalná – na území obce je řada liturgických památek v podobě kapliček, božích muk a sochy svatých.

Dolní Kalná

Dolní Kalná

FOTO: Dáša Palátková

Jablonec nad Jizerou – tyčí se zde kostel sv. Prokopa s osmibokou hřbitovní kaplí ve stylu lidového baroka. Horskou architekturu připomíná množství roubených stavení krkonošského typu. Ve Stromkovicích je dřevěnými gravírovanými panely připomenuta křížová cesta.

Jestřabí v Krkonoších – i ve zdejší obci, která poskytuje nádherné výhledy do okolí a zachovalou typickou lidovou architekturu, si zaslouží návštěvu místní kaplička.

Košťálov – gotický kostel sv. Jakuba ze 14. století byl v roce 1717 barokně přestavěn. Věž pochází z roku 1722 a dva staré zvony z roku 1378 – jedny z nejstarších zvonů na území ČR.

Košťálov

Košťálov

FOTO: Dáša Palátková

Kunčice nad Labem – sakrální památkou je kaple Panny Marie. Původní zděná, klasicistní byla postavena r. 1847 za významného přispění vrchního vrchlabského panství Jana Křikavy. Poté, co nedostačovala potřebám, byla r. 1906 rozšířena o zajímavou hrázděnou přístavbu lodi s patrovou kruchtou.

Studenec – dominantou obce je kostel sv. Jana Křtitele. K historickým památkám patří barokní sochy podél silnic a roubené krkonošské chalupy. K rozvoji Studence došlo v 19. století rozmachem domácí textilní výroby. Na počátku 20. století v malých roubených chalupách pracovalo 2000 tkalcovských stavů.

Studenec

Studenec

FOTO: www.studenec.cz