„Vybudování stezky stálo více než 350 tisíc korun. Každé zastavení popisuje konkrétní druh stromu včetně detailního obrazového ztvárnění a úkolů pro děti od skřítka Konopišťáka, který je průvodcem po stezce,“ uvedl mluvčí Lesů ČR Zbyněk Boublík. „Konopišťský zámecký park patří mezi naše největší a nejhodnotnější krajinářské parky. V roce 2002 byl spolu se zámkem vyhlášen národní kulturní památkou,“ připomněl mluvčí Boublík.

Park na ploše 340 hektarů nechal vytvořit arcivévoda František d’Este. Kromě domácích dřevin zde byly vysazeny i různé exotické druhy, dnes označené jmenovkami. Začátek nové trasy se nachází u hráze Zámeckého rybníka, stezka vede kolem vstupu do Růžové zahrady a v kopci za ní odbočuje na lesní cestu vedoucí nad přírodním divadlem a pozvolna stoupá až k dřevěnému altánu na Tuškově.

Konec je u odbočky na Šibernu, vzdálené jen půl kilometru od zámku. Celkem se jedná o třetí naučnou trasu v okolí Konopiště, další dvě se věnují historii a přírodě v konopišťském parku a třetí je nazvaná Lesní stezka Ferdinanda d’Este.