Založení radnice je svázáno s panovníkem Karlem IV. a váže se k roku 1348, stejnému, kdy byla založena Karlova univerzita. Dramatické chvíle, kdy roku 1419 dav pod vedením Jana Želivského a Jana Žižky vyhodil z oken purkmistra, dva konšely a několik pražských měšťanů, odstartovaly husitskou revoluci.

Radnice se v průřezu let stala místem mnoha úřadů (šestipanský, trestní soud atp.), prošla výraznými úpravami architektů, dostala se i do lidových popěvků: „V novoměstské věznici je plno hovoru – zloděj, cikán a redaktor seděj’ tu pospolu.“ To proto, že zde v 17. století sídlil soud, jehož součástí bylo vězení a popraviště. Původního poslání coby správního střediska této části Prahy se Novoměstská radnice už nikdy nedočkala.

V 70. letech prošla rekonstrukcí, na kterou navázaly další úpravy v 90. letech minulého století.

Vystavují studenti i pedagogové

A čím se v historických prostorách Novoměstské radnice prezentují studenti a učitelé Střední průmyslové školy sklářské, Středního odborného učiliště sklářského a především Vyšší odborné školy sklářské v Novém Boru?

„Na výstavě můžete vidět práce žáků a studentů všech stupňů sklářského vzdělávání, které na naší škole vyučujeme. Jakýmsi bonusem jsou práce našich pedagogů – výtvarníků a dílenských učitelů,“ říká ředitelka Ilona Jindrová.

Ruka a noha piráta – Zdeněk Kunc a Jan Eder, učitelé – hutní tvarování skla.

Ruka a noha piráta – Zdeněk Kunc a Jan Eder, učitelé – hutní tvarování skla

FOTO: Naďa Kverková

„Novoborská sklářská škola je vzhledem ke svému vývoji v posledních patnácti letech nejen celorepublikovým, ale také evropským, ne-li dokonce světovým unikátem díky tomu, že poskytuje všechny stupně sklářského vzdělání.

V tříletých učebních oborech, zaměřených na výrobu, foukání, malování, rytí, broušení skla a výrobu sklářských forem, si žáci osvojují řemeslný fortel. Dále nabízíme střední stupeň vzdělání s maturitní zkouškou, kterým je obor výtvarné zpracování skla, a naším top oborem je pomaturitní tříletý obor tvorba uměleckého skla naší Vyšší odborné školy sklářské.“

Dvě pojízdné pece

Kromě loňského výročí 140 let existence oslavila škola v Novém Boru letos i další dvě významná jubilea. Patnáct let fungování dovršila Vyšší odborná škola sklářská a kulaté, desáté výročí oslavila školní sklářská huť.

„Výstavu k těmto výročím máme v současné době ještě v turistickém a informačním centru v Novém Boru. To, co lze spatřit na výstavě v Praze, jsou práce, jimiž jsme se letos poprvé prezentovali na Designbloku 2011,“ doplňuje paní ředitelka a pokračuje: „Naše školní huť je moderní provoz se třemi dvojpánvovými pecemi. Není tedy náhoda, že svá díla u nás často realizují ti nejvýznamnější umělci v oboru – patří k nim mj. i výtvarník Bořek Šípek.“

Moudrost – Jan Pánek, učitel – vitráže, fusing.

Moudrost – Jan Pánek, učitel – vitráže, fusing

FOTO: Naďa Kverková

O propagaci sklářského řemesla se v Novém Boru starají dvě pojízdné pece. Mobilní pícky postavil pro školu její technolog inženýr Vladimír Láznička.

„S pecemi jezdíme po republice i do zahraničí, kde předvádíme výrobu skla a všechny zušlechťovací techniky – tedy malování skla, pískování, broušení, rytí, dlabání dřevěných sklářských forem, výrobu vitráží a šperků, ale především to nejatraktivnější – foukání a tvarování skla.“

S mobilními pecemi se kromě Prahy představili Novoborští dokonce na Ještědu či v liberecké Tipsport aréně. Do jejího nejvyššího patra však musela být vyzvednuta jeřábem.

Charitativní kasička

Měřítkem úspěšnosti jsou pro každou instituci dosažené výsledky jejích svěřenců. Výjimkou není ani školství. Díky vypisovaným soutěžím jsou práce novoborských studentů konfrontovány se zahraniční konkurencí.

„Mám radost, že jsme v tomto zápolení úspěšní,“ přibližuje Ilona Jindrová. „Společnost Zepter vypisuje každoročně soutěž pro mladé designéry s názvem Artzepter, jejíž vyhodnocení letos proběhlo v Itálii. V mezinárodní konkurenci získal náš student Marek Hein 3. místo. V bavorském Deggendorfu zase každoročně probíhá soutěž nazvaná Hochdosiert. Letos se jí účastnili tvůrci z 21 zemí. Ze 723 objektů – umělecky ztvárněných dóz z nejrůznějších materiálů – bylo oceněno pouhých šest exponátů,“ dodává.

Otvírací Kasička pro Linku bezpečí a soubor sklenic na víno – Petr Vojtěch, student 2. ročníku Vyšší odborné školy sklářské.

Otvírací Kasička pro Linku bezpečí a soubor sklenic na víno – Petr Vojtěch, student 2. ročníku Vyšší odborné školy sklářské.

FOTO: Naďa Kverková

Jedním z nich byla i dóza našeho studenta Petra Tregnera. Jeho práce můžete vidět i na pražské výstavě. K zajímavým aktivitám, které se vážou k činnosti školy a její školní huti, patří nejnověji i charitativní projekt Thing Big Nadace O2. Skupina mladých sklářů pod vedením Petra Vojtěcha navrhla pro Sdružení linka bezpečí charitativní kasičku.

„Již v březnu by se mělo na 40 skleněných exponátů, které budou v novoborské škole také vyrábět, objevit na recepcích vybraných hotelových řetězců Orea hotels a u dalších našich spřízněných partnerů,“ říká ředitelka Sdružení Linka bezpečí Darina Rössl. „Cílem je ukázat na skutečnost, že i charitativní kasička může mít vkusný design. Myslím, že se to mladým tvůrcům podařilo, a patří jim za to náš dík.“