Pokud návštěvník přijde v době, kdy se ve skanzenu konají akce, může třeba ochutnat chleba přímo z pece nebo vánoční perníčky, jaké elektrická nebo plynová trouba nikdy neupeče.

Zachraňuje plemena domácích zvířat

Skanzen v severní části zooparku a někdejšího Šichtova dolu vzniká postupně. Obraz historie Chomutovska vykreslují budovy, zvířata i historické exponáty. Skanzen zároveň představuje soužití lidí a zvířat v průběhu staletí. Ukazuje postupné využití volně žijících druhů zvířat pro hospodářské účely. S historií seznamuje návštěvníky i prostřednictvím vývoje obydlí člověka, zemědělství a řemesel.

Roubená hájovna přibližuje život prostých venkovských lidí v horách. Dnes už téměř unikátní architekturu představuje větrný mlýn.

Stálá expozice starých zemědělských strojů.

Stálá expozice starých zemědělských strojů

FOTO: Šárka Tonarová, Právo

Základním objektem je hrázděný statek – tedy obytná budova, chlév a stodola. Výběr domácích plemen na statku představuje klasickou živočišnou prvovýrobu počátku dvacátého století, ale také včelařství či vinařství. Součástí statku je ovocný sad. Každý strom je potomkem zmizelých druhů v zaniklých obcích vojenského prostoru Doupov. Rouby pocházejí ze starých stromů v ruinách vesnic. Jejich odebráním se podařilo nejen uchovat krajové odrůdy, ale také připomenout smutný osud severočeských osad.

Statek nabízí sám sebe

Ukázkou z prostého života obyvatel vesnic naplňuje zoopark zásadu jednoduchosti. K prezentaci nepotřebuje diapozitivy ani stohy propagačních materiálů. Statek nabízí sám sebe v přehledné a snadno pochopitelné formě.

FOTO: TJ, Právo

Nejzajímavější stavbou celého komplexu bude Ahníkovský zámek, který musel ustoupit důlní těžbě. Architektonické prvky historické stavby čekají na obnovu zámku v areálu parku už déle než čtvrt století.

Ahníkovský zámek

Zámek by měl v původní velikosti vyrůst na několikahektarové louce u koňských výběhů. Bude v něm například oranžérie či konferenční centrum. Ahníkovský zámek patřil k nejcennějším a slohově nejčistším příkladům saské renesance na území Čech. Za svou podobu vděčil především rodu Štampachů. Z tvrze na zámek ho nechal v XVI. století přestavět Linhart Štampach starší a jeho syn.

Kopie kapličky z 19. století ze zaniklé obce Krupice v Doupovských horách.

Kopie kapličky z 19. století ze zaniklé obce Krupice v Doupovských horách

FOTO: Šárka Tonarová, Právo

Šlo o patrovou budovu o dvou křídlech. Nejpozoruhodnějším prvkem průčelí byl bohatě členěný arkýř nad vjezdovým portálem, převyšující palác o dvě patra. Stavbu bohatě zdobily římsy a sloupky z pískovce.

V roce 1948 se zámek stal majetkem státního statku. Po celá desetiletí chátral, a to až do osmdesátých let 20. století, kdy se směrem k němu otočily těžební stroje.

www.zoopark.cz