„Toto dílo má statut kulturní památky. Jedná se o dvě pozdně gotické oboustranné deskové malby, které vznikly patrně počátkem 80. let 15. století jako křídla utrakvistického oltáře určeného snad právě pro kostel sv. Václava v Roudníkách u Chabařovic. Zde byly desky objeveny náhodou při provádění restaurátorských prací na místním barokním oltáři v 60. letech 20. století, kde byly druhotně použity pro postranní dvířka,“ sdělil k památce ředitel Husitského muzea Jakub Smrčka.

Jan Hus je znázorněn jako svatý mučedník spolu se třemi prvomučedníky církve -  sv. Janem Křtitelem, sv. Šebestiánem a sv. Vavřincem. Na vnějších stranách křídel pak jsou se svými atributy znázorněni sv. Jakub Větší, sv. Jakub Menší a pod nimi svatí jáhni Vavřinec a Štěpán.

Křídlo s výjevem upálení mistra Jana Husa.

Křídlo s výjevem upálení mistra Jana Husa.

FOTO: Archív Husitské muzeum - Zdeněk Prchlík

„Oltářní křídla z Roudník byla zakoupena od insolvenčního správce majetku farnosti Trmice v litoměřické diecézi římskokatolické církve z prostředků Ministerstva kultury České republiky uplatněním předkupního práva státu při prodeji kulturní památky. Tato akvizice tak nyní patří k nejvýznamnějším předmětům sbírky Husitského muzea,“ doplnil Smrčka.